Universiteit Leiden

nl en

Salarisschaal en periodieke verhoging

De salarissen bij de Universiteit Leiden zijn landelijk vastgesteld en opgenomen in de cao Nederlandse Universiteiten. Op basis van uw functieprofiel en -niveau bent u ingedeeld in een salarisschaal. Bij voldoende functioneren wordt uw salaris jaarlijks verhoogd tot het volgende bedrag in de salarisschaal, tot het maximum van de salarisschaal is bereikt. In uw arbeidsovereenkomst staat in welke maand de verhoging plaatsvindt.

Bij onvoldoende functioneren of bij het uitblijven van een recente beoordeling in de vorm van een Resultaat- & Ontwikkelingsgesprek van maximaal één jaar geleden kan het gebeuren dat u de reguliere periodieke verhoging niet ontvangt.

Salarisschalen

Hier vindt u de salarisschalen.

Download

Bent u jonger dan 22 jaar? Dan vindt u uw salarisschalen hier.

Inschaling promovendus

Promovendi hebben een eigen salarisschaal: P. Deze schaal bestaat uit 4 salaristreden: 0 t/m 3. Bij aanvang van het dienstverband wordt u ingedeeld in trede P0. Na 12 maanden wordt u automatisch ingedeeld in P1. Deze salarisverhoging is bij wijze van uitzondering niet gekoppeld aan de beoordeling van uw functioneren. In de hierop volgende jaren wordt de salarisverhoging wel gebaseerd op uw functioneren. Hieronder ziet u functieschaal P per 01-01-2017:

Trede Functieschaal P
P0 2.325
P1 2.709
P2 2.835
P3 2.972

Aanloopschalen

U wordt ingedeeld in een aanloopschaal als u bij aanvang van een nieuwe functie deze functie nog niet volledig kunt vervullen. De aanloopschaal is de schaal die direct onder de bij de functie behorende schaal ligt. Schaal 10 vormt hierop een uitzondering. Die heeft schaal 8 als aanloopschaal. U kunt voor maximaal twee jaar ingeschaald worden in een aanloopschaal. Zodra uit een beoordeling blijkt dat u de functie volledig vervult, wordt u ingeschaald in de bij de functie behorende salarisschaal. Vervult u na 1,5 jaar de functie nog niet volledig? Dan gaan wij met u in gesprek over een ander loopbaanperspectief, binnen of buiten de universiteit.

Inschaling medewerkers met een arbeidsbeperking

Medewerkers met een arbeidsbeperking die in dienst zijn bij de universiteit in het kader van de Participatiewet, hebben een eigen loonschaal. Wanneer de arbeidsproductiviteit na een jaar substantieel is gestegen, wordt het salaris verhoogd tot het volgende bedrag in de salarisschaal. 

Voor medewerkers van 22 jaar en ouder met een arbeidsbeperking gelden onderstaande bedragen (100-120% Wet Minimumloon):

 

per maand
22 jaar en ouder (100%) 1.615,80
22 jaar en ouder (105%) 1.696,59
22 jaar en ouder (110%) 1.777,38
22 jaar en ouder (115%) 1.858,17
22 jaar en ouder (120%) 1.938,96

Voor medewerkers tot 22 jaar met een arbeidsbeperking gelden de minimumjeugdlonen, die u via deze link vindt.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.