Universiteit Leiden

nl en

Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is verlof dat je kunt opnemen als je zorgt voor een kind onder de 8 jaar. Het biedt je de mogelijkheid tijdelijk minder te werken om meer tijd te besteden aan je kind(eren). Ook voor inwonende adoptie-, pleeg- of stiefkinderen heb je recht op ouderschapsverlof.

Je hebt per kind onder de 8 jaar recht op 26 keer de arbeidsduur per week aan ouderschapsverlof. Je gaat uit van de arbeidsduur per week die staat in je arbeidsovereenkomst. Heb je bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst voor 24 uur per week? Dan heb je recht op 26 keer 24 uur aan ouderschapsverlof. De universiteit betaalt 13 keer 24 uur aan ouderschapsverlof gedeeltelijk door. De overige 13 keer 24 uur is onbetaald.

Betaald ouderschapsverlof

Je hebt recht op 13 keer de arbeidsduur per week aan betaald verlof. Over de uren ouderschapsverlof die je opneemt in het eerste levensjaar van je kind ontvang je 70% van je loon. Vanaf het tweede levensjaar van je kind ontvang je over de betaalde ouderschapsverlofuren 62,5% van je loon. We verrekenen het betaald verlof dat je al bij een andere werkgever hebt opgenomen.

Instructies voor het aanvragen van betaald ouderschapsverlof zijn beschikbaar via dit Kennisitem.

Betaald ouderschapsverlof

Je vraagt het betaalde ouderschapsverlof minstens 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum aan bij je leidinggevende.

Aanvragen

Onbetaald ouderschapsverlof

Naast het betaald ouderschapsverlof heb recht op 13 keer je arbeidsduur per week onbetaald ouderschapsverlof. Heb je niet 13 keer je arbeidsduur per week aan betaald ouderschapsverlof opgenomen, dan kan je deze weken nog wel als onbetaald ouderschapsverlof opnemen.

Instructies voor het aanvragen van onbetaald ouderschapsverlof zijn beschikbaar via dit Kennisitem.

Onbetaald ouderschapsverlof

Je vraagt het onbetaalde ouderschapsverlof minstens 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum aan bij je leidinggevende.

Aanvragen

Financiële consequenties

Het opnemen van ouderschapsverlof kan bepaalde consequenties hebben:

 • Pensioenopbouw
  Tijdens het betaald ouderschapverlof loopt de pensioenopbouw volledig door. De premieverdeling blijft hetzelfde. Tijdens onbetaald ouderschapsverlof betaal je zowel het werkgever- als het werknemergedeelte van de pensioenpremies. Het PSSC Servicepunt kan eventueel de extra kosten voor je berekenen.
 • Vakantiedagen
  Je bouwt alleen de wettelijke vakantie-uren op over de uren van het ouderschapsverlof.
 • Ziekte
  Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt het ouderschapsverlof niet opgeschort. De betaling blijft dus 70% of 62,5% van het loon, afhankelijk van de leeftijd van je kind tijdens het ouderschapsverlof.
 • Reiskosten
  Je reiskostenvergoeding wordt gebaseerd op het feitelijk aantal werkdagen dat je reist naar een universitaire locatie. Wijzigt het aantal reisdagen dat je naar een universitaire locatie reist vanwege het opnemen van ouderschapsverlof, dan dien je dit in het rooster in het Serviceplein aan te passen.

Opschorten van ouderschapsverlof

De universiteit stemt in met een verzoek om opschorting van het betaald ouderschapsverlof:

 • in geval van zwangerschaps- of bevallingsverlof of adoptieverlof tijdens de periode van doorbetaald ouderschapsverlof;
 • in geval van overgang van bevallingsverlof wegens overlijden van de moeder;
 • in geval van adoptieverlof.

De universiteit hoeft niet eerder dan vier weken nadat het verzoek om opschorting is ingediend in te stemmen met het verzoek.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.