Universiteit Leiden

nl en

Internationalisering

Het onderwijs aan de Universiteit Leiden is sterk internationaal gericht. Dit vergroot de kwaliteit en de employability van onze afgestudeerden, en maakt de universiteit aantrekkelijker voor zowel buitenlandse als Nederlandse studenten.

Internationale dimensies in programma’s

De Universiteit Leiden streeft ernaar om aan al haar programma’s een internationale dimensie te geven. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat er in het curriculum plaats is ingeruimd voor mondiale problemen, of dat er nieuwe perspectieven worden geschetst of vergelijkend internationaal onderzoek worden aangeboden. Het bekent ook dat het onderwijs voor een deel gegeven wordt door buitenlandse docenten, of door anderen die ervaring hebben met werken of doceren in het buitenland. In international classrooms komen studenten in contact met taal- en cultuurverschillen, en we streven ernaar de diversiteit van onze studentenpopulatie zo goed mogelijk te benutten.

Taalbeleid

Het zijn de studenten zelf die de belangrijkste internationale dimensie geven aan het onderwijs aan de Universiteit Leiden. Dat is de reden dat de universiteit doorgaat met het vergroten van het aantal Engelstalige programma’s en het Engelstalige online aanbod, om daardoor meer getalenteerde buitenlandse studenten aan te trekken. Momenteel is 85 procent van de Leidse masterprogramma’s in het Engels, en dat geldt ook voor een groeiend aantal internationaal georiënteerde bachelorprogramma’s. Het taalbeleid van de universiteit weerspiegelt deze nieuwe realiteit.

Partnerschappen en in het buitenlands studeren

Het is belangrijk dat onze studenten internationaal leren denken en lereb functioneren in andere culturen. Tijdens de studie een tijdje in het buitenland doorbrengen, of dat nu voor een stage is, voor studie of voor onderzoek, is een kans voor studenten om hun horizon te verbreden. Een wereldwijd netwerk van meer dan 600 universiteiten biedt Leidse studenten meer dan genoeg mogelijkheden om in het buitenland te studeren. Kijk bij Partnerschappen voor meer informatie over hoe uitwisselingsovereenkomsten kunnen worden opgesteld, of voor een overzicht van bestaande partnerschappen. Bij Student- and stafuitwisseling vind je meer details over de praktische kanten van student- en stafmobiliteit.

Veiligheid en crisismanagement

Studenten die de wereld rondreizen als onderdeel van hun studie brengen bijzondere uitdagingen met zich mee ten aanzien van veiligheid in het buitenland. Leiden toetst met regelmaat haar beleid en de procedures dienaangaande, zodat verbeteringen kunnen worden aangebracht als dat nodig of wenselijk is.

Financieringsmogelijkheden

Om het mogelijk te maken dat studenten een stage of studie-onderdeel in het buitenland volgen, coördineert het scholarship team (onderdeel van Admission Office & Scholarships) verschillende beursprogramma’s voor uitgaande studenten. Sommige daarvan, zoals het Erasmus+programma, voorzien ook in financiering voor stafuitwisseling. Bovendien kunnen faculteitsleden of facultaire programma’s deelnemen aan een EU-aanvraag voor Erasmus+ credit mobility subsidies met partners van buiten Europa. Buitenlandse studenten die een diploma willen halen aan de Universiteit Leiden kunnen de mogelijkheden voor beurzen aangeboden door de Leidse universiteit en andere aanbieders, bekijken op onze scholarships website.

Hulp nodig?

Met zoveel internationale activiteiten, voor zowel uitgaande als inkomende studenten en staf, zijn er vele voorzieningen die programma’s en faculteiten kunnen helpen met het verwezenlijken van hun internationaliseringsdoeleinden. Adviseurs en medewerkers van International Relations kunnen daarin adviseren en begeleiden. Faculteiten en stafleden kunnen zich registereren om de International Relations newsletter te ontvangen, zodat ze op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en van belangrijke deadlines bij het internationale onderwijs aan de Universiteit Leiden. En vanzelfsprekend helpen de International Relations adviseurs graag bij het geven van advies en begeleiding.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie