Universiteit Leiden

nl en

Zorgverlof

Je komt in aanmerking voor zorgverlof als je een ziek kind, zieke partner of ouders hebt, waar je voor moet zorgen. Zorgverlof is ook mogelijk voor broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, huisgenoten en bekenden.

Aanvragen zorgverlof

Zorgverlof vraag je aan in overleg met je leidinggevende. Vul het formulier in om zorgverlof aan te vragen. De praktische afhandeling van de aanvraag verloopt via het PSSC.

Formulier zorgverlof

Er zijn twee typen zorgverlof: kortdurend en langdurend.

Kortdurend zorgverlof

Je hebt mogelijk recht op kortdurend zorgverlof als je een ziek kind, zieke partner of ouder hebt, die je thuis moet verzorgen. Hiervoor geldt de voorwaarde dat je de enige bent die die verzorging kan geven en dat de zieke niet elders verzorging krijgt. Voor een zieke die al in het ziekenhuis ligt en daar verzorging ontvangt, krijg je geen kortdurend zorgverlof. Moet je tijdens je werk plotseling weg, om bijvoorbeeld een ziek kind op te halen van school? Wanneer je onverwachts en direct vrij moet nemen, kun je hier calamiteitenverlof voor aanvragen.

Tijdens kortdurend zorgverlof ontvang je maximaal 70% van je loon. Je hebt recht op 2 keer je aantal werkuren per week kortdurend zorgverlof binnen een periode van 12 maanden. Dus als je 24 uur per week werkt, kun je 48 uur kortdurend verlof opnemen. 

Langdurend zorgverlof

Bij langdurend verlof heb je geen recht op salaris. Bij langdurig verlof betaal je zelf de volledige pensioenpremie over je verlofuren. In uitzonderingsgevallen kunnen afwijkende afspraken gemaakt worden over de betaling van de pensioenpremie.

Je hebt recht op 6 keer je aantal werkuren per week langdurend zorgverlof binnen een periode van 12 maanden. Dus als je 24 uur per week werkt, kun je 144 uur langdurend verlof opnemen.

Aantal werkuren

Bij je aantal werkuren ga je uit van het aantal werkuren per week dat is afgesproken in je arbeidsovereenkomst. De periode van 12 maanden gaat in op de eerste dag van het verlof.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.