Universiteit Leiden

nl en

Reorganisatie

Bij een reorganisatie probeert de Universiteit Leiden om gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen. Of het nu gaat om de universiteit als geheel, een instituut, of een afdeling van een faculteit of dienst.

Zoeken naar een oplossing

Als blijkt dat er in de nieuwe organisatie geen plaats voor je is, dan kom je mogelijk in aanmerking voor herplaatsing. Er wordt dan onderzocht of er een andere passende functie is voor je. Als dat niet lukt binnen tien maanden en je ook geen nieuwe baan buiten de organisatie vindt, dan volgt pas ontslag.

Reorganisatiecode als vertrekpunt

Reorganisaties binnen de universiteit verlopen volgens een zorgvuldige procedure, die is vastgelegd in de Reorganisatiecode Universiteit Leiden. Deze code is beleid dat is gebaseerd op de CAO NU en toegespitst op onze universiteit. Er staat onder andere in hoe een sociaal plan voor met ontslag bedreigde medewerkers ontworpen moet worden en hoe reorganisatieprocessen, de inspraak en de besluitvorming verlopen.

Meer weten

Met vragen over een reorganisatie kun je terecht bij je HR-adviseur.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.