Universiteit Leiden

nl en

Organisatie, Onderzoek

Aankondiging startersbeurzen FGGA

22 februari 2023

In juni vorig jaar maakte minister Dijkgraaf van OCW bekend, dat er extra wordt geïnvesteerd in hoger onderwijs en onderzoek. Het gaat hierbij om de zogeheten starters- en stimuleringsbeurzen.
 
Het doel van deze beurzen is om werkdruk, competitie- en aanvraagdruk te verlagen en ongebonden onderzoek te stimuleren. Ze passen goed binnen de ambities uit het universitair strategisch plan ‘Vernieuwen en verbinden’.
De extra investeringen zijn niet genoeg om alle docenten en onderzoekers -die voor deze beurzen in aanmerking komen- daadwerkelijk een beurs te kunnen toekennen. Binnen de Universiteit Leiden heeft het College van Bestuur besloten de middelen over de faculteiten (incl. LUMC) te verdelen op basis van studentaantallen.

Startersbeurzen aanvraagrondes 2022 en 2023

Voor FGGA betekent dit dat er in de komende 8 jaar een behoorlijk aantal kunnen worden toegekend binnen de faculteit, waarbij de aantallen- beurzen variëren per instituut, inclusief LUC.

Voor de huidige ronde (2022 en 2023) zijn voor kandidaten van LUC 3 beurzen, van ISGA 5 beurzen en van het Instituut Bestuurskunde 7 beurzen beschikbaar.
Jaarlijks organiseert de faculteit een aanvraagronde. De oproep voor het insturen van voorstellen zal naar verwachting begin maart worden gepubliceerd. Aanvragen kunnen worden ingediend door Universitair Docenten die vanaf en na 1 januari 2022 met een aanstelling van minimaal 0.7 fte, die een vast dienstverband hebben gekregen of uitzicht hebben op een vast dienstverband. Het gaat om onderzoeksprojecten met een op voorstel inzetbaar werkkapitaal, in te zetten voor directe en indirecte (overhead) kosten voor onderzoek, met een looptijd van 5 jaar.

De aanvragen worden beoordeeld door de Facultaire Selectiecommissie Startersbeurzen, waarin 6 leden vanuit de instituten zitting hebben. 

Voor vragen kan je terecht bij FGGA Research Support via mail.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.