Universiteit Leiden

nl en

Leids onderzoek valt in de prijzen bij workshop insolventierecht

Op 28 en 29 april 2022 vond de vierde PhD Workshop plaats op het terrein van Europees en internationaal insolventierecht. De workshop wordt jaarlijks georganiseerd door de Stichting Bob Wessels Insolvency Law Collection (BWILC). Een gedeelde eerste prijs werd toegekend aan Gert-Jan Boon (Universiteit Leiden) en Theodora Kostoula (Europees Universitair Instituut) voor de presentatie van hun onderzoek.

De PhD Workshop kon dit jaar weer fysiek plaatsvinden in het Academiegebouw van de Universiteit Leiden. BWILC heeft promovendi uit heel Europa uitgenodigd hun onderzoek te presenteren aan andere promovendi en hoogleraren op dit terrein. Er was wederom veel belangstelling voor de workshop, met sprekers uit een vijftal landen en van acht verschillende universiteiten.

Herstructurerings- en insolventierechtelijk onderzoek in de spotlight

De eerste dag ving aan met een presentatie van Defne Tasman (Universiteit Antwerpen, België) waarbij zij sprak over haar rechtsvergelijkende onderzoek naar de rol van alternatieve geschilbeslechting op het gebied van herstructureringen in Europa. Gauthier Vandenbossche (Universiteit Gent, België) volgde met een presentatie over de noodzaak voor het vormen van een coherent kader voor kwijtschelding van schulden van ondernemers en consumenten in Europa. Vervolgens sprak Ayodeyi Ariyo (Universiteit van Wolverhampton, Verenigd Koninkrijk) over zijn onderzoek naar het Engelse perspectief op (in)consistentie in de normen voor bestuurdersaansprakelijkheid in het insolventierecht. De dag werd afgesloten door Johannes Kührt (Maarten Luther Universiteit Halle-Wittenberg, Duitsland). Hij presenteerde zijn analyse over de aanpak van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) over het bekend maken van interne informatie over financiële moeilijkheden bij een uitgever van effecten.

De volgende dag sprak Theodora Kostoula (Europees Universitair Instituut, Italië) over hoe met cryptozekerheden moet worden omgegaan op het terrein van het insolventierecht, met name in het kader van bestaande instrumenten van UNIDROIT, UNCITRAL en HCCH. Jim van Mourik (Radboud Universiteit, Nederland) presenteerde zijn onderzoek naar de rol en het gebruik van mediation in faillissementsprocedures, waarbij hij uitweidde over juridische valkuilen bij het gebruik van mediation. Gert-Jan Boon (Universiteit Leiden) sprak over zijn rechtsvergelijkende onderzoek naar de ‘debtor in possession’ (DIP) in het Amerikaanse en Nederlandse recht. Daarbij ging hij in op de historische opkomst van deze rechtsfiguur en de juridische karakterisering van de DIP. De tweede dag werd afgesloten met de BWILC lezing, deze werd verzorgd door dr. Emilie Ghio (Edinburgh Napier Universiteit, Scotland). In haar lezing analyseerde Emilie hoe harmonisatie vorm heeft gekregen binnen de EU, in het bijzonder op het terrein van het insolventierecht.

Promotieonderzoek valt in de prijzen

Het bestuur van BWILC, bestaande uit prof. Matthias Haentjens, prof. Reinout Vriesendorp, prof. Stephan Madaus, prof. Joeri Vananroye en dr. Paul Omar, kende aan het einde prijzen toe aan drie presentaties. Als mecenas van BWILC was het aan prof. em. Bob Wessels om de prijzen uit te reiken. Een gedeelde eerste prijs werd uitgereikt aan Theodora Kostoula en Gert-Jan Boon. Gauthier Vandenbossche ontving de derde prijs, met daarnaast een eervolle vermelding voor de presentatie van Defne Tasman.

Eerste lustrum voor de PhD Workshop

De PhD Workshop heeft als doel promovendi op het terrein van het Europees en internationaal insolventierecht die zich in uiteenlopende fasen van hun onderzoek bevinden de gelegenheid te bieden hun onderzoeksideeën en -resultaten te presenteren. Naast het bespreken van hun onderzoek is de workshop erop gericht om promovendi die zich in dezelfde fase in hun juridische en/of wetenschappelijke carrière bevinden een platform te bieden waar zij ervaringen kunnen uitwisselen en een internationaal netwerk kunnen opbouwen. Volgend jaar zal BWILC voor de vijfde keer de PhD Workshop organiseren, deze zal plaatsvinden in het voorjaar van 2023.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.