Universiteit Leiden

nl en

Daan Weggemans over zijn ervaringen met de leergang Onderwijskundig Leiderschap

Bij FGGA vinden wij het belangrijk dat de opleidingsdirecties hun kennis en vaardigheden blijven ontwikkelen. Daan Weggemans, programma directeur van de BSc Security Studies rondde onlangs de Leergang Onderwijskundig Leiderschap af. Wij vroegen hem naar het belang van het ontwikkelen van kennis en wat hij tijdens de leergang geleerd heeft.

Waarom heb je besloten de leergang te volgen?

Toen ik in 2019 opleidingsdirecteur werd van Security Studies wilde ik graag meer leren over hoe goed leiding te geven binnen een complexe organisatie als de universiteit. Onderwijs- en opleidingsdirecteuren vanuit Delft, Rotterdam en Leiden nemen deel aan de leergang onderwijskundig leiderschap. En ondanks de verschillende achtergronden en stijlen zie je bij iedereen veel dezelfde vragen en dilemma's rondom onderwijs en leiderschap terugkomen. Hoe motiveer en betrek je mensen bij innovatietrajecten? Wat zijn belangrijke dingen om rekening mee te houden bij curriculumontwikkeling? Hoe kan je omgaan met tegenslag en weerstand binnen de organisatie? In een intensief traject van meer dan een jaar hebben we hier uitgebreid bij stil kunnen staan en de ruimte gekregen om een eigen visie op onderwijs en leiderschap te ontwikkelen.    

Kun je iets vertellen over het belang van het ontwikkelen van onderwijskundig leiderschap?

Onderwijs en opleidingsdirecteuren dragen een belangrijke verantwoordelijkheid, zowel richting studenten en collega’s. Hun dagelijkse werk bestaat uit verbinden, anticiperen, innoveren en het oplossen van allerlei ad-hoc problemen. En vaak doet men dit in eerste instantie, dit geldt ook voor mijzelf, op intuïtie. Het ontwikkelen van onderwijskundig leiderschap helpt om gerichter beslissingen te nemen. Zo ontstaat er ruimte voor een lange termijnvisie, iets waar we met zijn allen naartoe kunnen werken. Dat kan een nieuw programma zijn, een nieuw vak, een nieuwe vorm van toetsing, etc. Onderzoek en onderwijs zijn de fundamenten van de moderne universiteit. Daarbij hoort ook een duurzame investering in de kennis en kunde van de leidinggevenden. Ik ben blij dat ik die kans heb gekregen en zo kan bijdragen aan een inspirerende plek voor studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden.  

Wat heb je geleerd dat je in de praktijk wilt brengen?

Mijn drijfveer, ook als leidinggevende, is het duurzaam innoveren van onderzoek en onderwijs. Met name op het gebied van het koppelen van ons werk aan de bredere maatschappij. Hoe kunnen wij als universiteit, met ons onderwijs en onderzoek, bijdragen aan de maatschappij en visa versa. Dit doe je niet alleen. Tijdens de leergang is er veel aandacht geweest voor projectmanagement. Ik hoop verder met ons team bezig te kunnen blijven met onze maatschappelijke rol. Daarbij hoort ook dat je eigenaarschap deelt en mensen inspireert. Daar haal ik zelf ook veel energie uit.  

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.