Universiteit Leiden

nl en

Financiering voor project over open-source inlichtingenactivisten in de oorlog van Rusland tegen Oekraïne

Damien van Puyvelde krijgt financiering (ruim 47.000 euro) uit een nieuwe pilot van de Research Council voor zijn onderzoek 'Open-source research and the war in Ukraine: intelligence for the people by the people?' We stelden de onderzoeker vijf vragen over dit project en de kansen die dit hem biedt.

Wat kan je vertellen over het project: 'Open-source onderzoek en de oorlog in Oekraïne: inlichtingen voor het volk door het volk?

‘De oorlog van Rusland tegen Oekraïne heeft geleid tot een ongekende aandacht voor open-source intelligence (OSINT)-onderzoekers die openbaar beschikbare informatie over veiligheidsdreigingen verzamelen en analyseren. Sommige waarnemers geloven dat de eenvoudige toegang tot online gegevens en informatie over deze oorlog de inlichtingendienst heeft 'gedemocratiseerd'. De onderzoeksgroep Bellingcat beweert zelfs een 'inlichtingendienst voor het volk' te zijn. Deze verkennende studie hoopt erachter te komen wie deze open-source inlichtingenactivisten zijn en hoe betrouwbaar hun bijdragen zijn aan het publieke begrip van de oorlog van Rusland tegen Oekraïne.’

Wat hoop je te bereiken?

'Het project levert een bijdrage aan een onderzoeksstroom binnen de universiteit over het conflict in Oekraïne, maar ook aan het onderzoek naar inlichtingenmethoden van de onderzoeksgroep Intelligence and Security van ISGA en het versterken van hun positie in het publieke debat. Het doel is om de kiem te zaaien voor een groter onderzoeksprogramma naar de rol van open-source activisme in de governance van de hedendaagse veiligheid.’

Waarom wil je dit onderzoeken?

‘Open-source onderzoekers hebben een groot deel van de onlinedebatten over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne gedomineerd. Ze zijn ook prominent aanwezig geweest in de media, waardoor er een hype is ontstaan rond zogenaamde open-source intelligence. Veel van onze studenten bij ISGA lijken te geloven dat het een 'revolutionair' potentieel heeft en willen begrijpelijkerwijs heel graag meer leren over open-source intelligence. Er lijkt echter een discrepantie te bestaan tussen de hype rondom de beloften van deze open-source beweging en wat het daadwerkelijk kan opleveren en bereiken. Ik wil deze discrepantie onderzoeken en misvattingen over de rollen en beperkingen van open-source informatie en inlichtingen in de publieke ruimte rechtzetten.’

‘Het is een geweldige kans om met mijn onderzoek een relatief nieuwe richting in te slaan die een hoge maatschappelijke en beleidsrelevantie heeft, en waarop ik enthousiast ben om mijn expertise verder te ontwikkelen'.

Wat betekent deze financiering voor jou persoonlijk?

Het biedt mij de geweldige mogelijkheid om met mijn onderzoek een relatief nieuwe richting in te slaan die een grote maatschappelijke en beleidsrelevantie heeft en waarin ik heel graag mijn expertise verder wil ontwikkelen. Dit is een onderwerp dat ik al een tijdje volg en deze financiering geeft me de middelen om een robuustere onderzoeksstroom op te zetten naar open-source intelligence. Daarnaast bouwt het ook voort op mijn eerdere onderzoek naar publiek-private samenwerking op het gebied van inlichtingen, dat heeft geleid tot de publicatie van mijn eerste onderzoeksmonografie (Outsourcing US Intelligence). Op een meer persoonlijk niveau is het ook een geweldige manier om het einde van mijn eerste jaar aan de Universiteit Leiden te markeren en hopelijk is het een goed voorteken voor nog veel meer individuele en teamsuccessen.'

Wat zijn je volgende stappen?

'De eerste stap is het inhuren van een onderzoeksassistent die momenteel een master volgt aan de Universiteit Leiden om me te helpen met een deel van de dataverzameling en -verwerking. Dit is een geweldige kans voor een van onze studenten om meer betrokken te raken bij academisch onderzoek en expertise te ontwikkelen op het gebied van OSINT - iets waar veel vraag naar is bij werkgevers in de defensie-, veiligheids- en in toenemende mate ook de mensenrechtensector. Het project is georganiseerd rond drie kernfasen die lopen van oktober 2023 tot juni 2024: 1) gegevensverzameling om de niet-statelijke actoren die open-source inlichtingen produceren over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne in kaart te brengen, 2) evaluatie van de methoden die deze actoren gebruiken en de betrouwbaarheid van hun bevindingen, 3) een bredere gemeenschap van wetenschappers en praktijkmensen betrekken bij de bevindingen door middel van een besloten workshop volgende zomer. Dit zal hopelijk verdere kansen creëren om dit onderzoek na deze eerste financieringsronde van NWO voort te kunnen zetten.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.