Universiteit Leiden

nl en

Verlof

Wilt u extra vakantiedagen kopen of sparen? Of juist vakantiedagen verkopen voor extra inkomen? Dan heeft u via het keuzemodel arbeidsvoorwaarden verschillende opties.

1. Verlof kopen

Via het keuzemodel kunt u extra verlofuren kopen. U kunt hiervoor uw salaris, vakantiegeld of uw eindejaarsuitkering inzetten. Overleg altijd eerst met uw leidinggevende voor u extra verlofuren koopt. In sommige gevallen wordt uw verzoek afgewezen, bijvoorbeeld omdat er te veel werk ligt.

 • U kunt alleen hele uren kopen.
 • U dient de extra verlofuren op te nemen in hetzelfde jaar dat u ze koopt. De verlofuren vervallen aan het einde van het kalenderjaar.
 • U mag ieder jaar maximaal 10% van uw werktijd aan verlof bijkopen.

U kunt extra verlof kopen via Self Service. Bij het invullen van de aanvraag krijgt u automatisch te zien hoeveel u betaalt voor de extra verlofuren.

Koop extra verlofuren via Self Service >>

2. Verlof verkopen

Heeft u verlofuren over en wilt u ze niet opnemen? Dan kunt u uw bovenwettelijke verlofuren verkopen. U kunt per jaar maximaal 38 verlofuren verkopen. Ook als u deeltijd werkt. Als u uw verlofuren wilt verkopen, moet u eerst overleggen met uw leidinggevende. U kunt worden gevraagd om uw verzoek opnieuw in te dienen in de tweede helft van het jaar. In sommige gevallen wordt uw verzoek afgewezen, bijvoorbeeld omdat er roosterproblemen ontstaan of er te weinig werk ligt om de extra werktijd te vullen.

 • U kunt alleen uw bovenwettelijke verlofuren verkopen
 • U kunt alleen hele uren inzetten.
 • U kunt alleen verlofuren verkopen die u over het lopende kalenderjaar heeft opgebouwd. U kunt dus geen verlofuren uit voorafgaande kalenderjaren verkopen.
 • Als u meerdere dienstverbanden bij de universiteit heeft, geldt het maximum van 38 uur voor alle dienstverbanden bij elkaar.
 • U kunt maximaal 76 uur aan verlof inzetten voor alle doelen uit het keuzemodel. Hiervan kunt u dus maximaal 38 uur omzetten in salaris.
 • De verlofuren krijgt u bruto uitbetaald. U betaalt belasting over de uitbetaalde verlofuren.

U kunt uw bovenwettelijke verlofuren verkopen via Self Service. Bij het invullen van de aanvraag krijgt u automatisch te zien hoeveel u krijgt voor de uren die u verkoopt.

Verkoop uw bovenwettelijke verlofuren via Self Service >>

3. Verlenging van ouderschapsverlof

U kunt via het keuzemodel uw ouderschapsverlof verlengen door jaarlijks (maximaal) 76 uur extra verlofuren te sparen. De uren die u via het keuzemodel aan het ouderschapsverlof toevoegt worden volledig doorbetaald.

 • U spaart alleen extra verlof voor een lopend ouderschapsverlof of voor een ouderschapsverlof dat binnen 3 jaar gaat starten.
 • U kunt niet langer dan 3 jaar extra verlof sparen voor verlenging van uw ouderschapsverlof.
 • Het opgespaarde verlof moet u binnen 3 jaar na aanvang van de spaarperiode opnemen.
 • In plaats van verlof sparen kunt u ook direct uren toevoegen aan een in hetzelfde kalenderjaar op te nemen ouderschapsverlof. 
 • U kunt maximaal 76 uur aan verlof inzetten voor alle doelen uit het keuzemodel. Hiervan kunt u dus maximaal 38 uur omzetten in ouderschapsverlof.
 • U kunt alleen verlofuren inzetten die u in het lopende kalenderjaar heeft opgebouwd. U moet het wettelijk minimum van 4 vakantieweken per jaar overhouden.

Vraag uitbreiding van uw ouderschapsverlof aan >>

4. Extra verlof voor studie/opleiding

U kunt extra verlof sparen als u een studie of opleiding volgt of gaat volgen. Dit wordt vastgelegd in een studieverlof-spaartegoed. Het opgespaarde verlof neemt u op voor de beëindiging van de studie.

 • U spaart alleen voor een studie of opleiding die gericht is op een goede functievervulling nu en in de toekomst, of op uw loopbaanontwikkeling.
 • In plaats van verlof sparen kunt u ook direct uren toevoegen aan een in hetzelfde kalenderjaar op te nemen studieverlof. 
 • U kunt maximaal 76 uur aan verlof inzetten voor alle doelen uit het keuzemodel. Hiervan kunt u dus maximaal 38 uur omzetten in studieverlof.
 • U kunt alleen verlofuren inzetten die u in het lopende kalenderjaar heeft opgebouwd. U moet het wettelijk minimum van 4 vakantieweken per jaar overhouden.

Vraag extra verlof voor studie of opleiding aan >>

5. Uitbreiding verlofspaarsaldo bij de meerjarenspaarvariant

Als u deelneemt aan de meerjarenspaarvariant kunt u jaarlijks maximaal 72 uur verlof sparen. Met het keuzemodel kunt u dit spaarsaldo uitbreiden met maximaal 76 extra verlofuren per jaar. U kunt dus jaarlijks maximaal 72 + 76 = 148 uur sparen. 

 • U moet ieder jaar de inzet van extra verlofuren via het keuzemodel opnieuw aanvragen.
 • U zet alleen verlofuren in die u in het lopende kalenderjaar heeft opgebouwd.
 • U kunt voor alle doelen van het keuzemodel gezamenlijk maximaal 76 uur verlof inzetten. Heeft u meerdere dienstverbanden bij de universiteit? Dan geldt dit voor alle dienstverbanden samen.
 • U moet het wettelijk minimum van 4 vakantieweken per jaar overhouden.

Vraag uitbreiding van uw spaarsaldo aan via Self Service >>

Deadline

Wilt u uw bruto-salaris of eindejaarsuitkering inzetten voor een van de verlofdoelen uit het keuzemodel? Of uw verlofuren verkopen of sparen? Dan moet u uw aanvraag vóór 30 november indienen. Als u uw vakantiegeld wilt inzetten, moet u uw aanvraag indienen vóór 30 april.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.