Universiteit Leiden

nl en

Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO)

Goed onderwijs geven is een vak op zich. Om de kwaliteit van academisch onderwijs in Nederland te waarborgen, hebben docenten, ud’s, uhd’s en hoogleraren de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) nodig. Wat betekent deze kwalificatie voor jou?

De BKO is een keurmerk dat alle Nederlandse universiteiten gebruiken. De kwalificatie werkt als een betrouwbare referentie over jou als docent. De BKO bestaat uit een traject, waardoor docenten alle facetten van het docentschap kunnen evalueren en ontwikkelen. Aan het einde van het traject ontvang je het BKO-certificaat. Ben je BKO-gekwalificeerd? Dan geldt deze kwalificatie op alle Nederlandse universiteiten.

Heb je een BKO nodig?

Heb je als docent, ud, uhd of hoogleraar een aanstelling vanaf 0,5 fte voor een jaar of langer? Dan moet je in het bezit zijn van de BKO. Treed je nieuw in dienst en heb je nog geen BKO? Dan krijg je 2 jaar de tijd om je BKO te behalen. Wanneer je een tijdelijk dienstverband krijgt voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband, dan wordt – als je na een jaar een vast dienstverband krijgt - via het ROG gevolgd of je binnen twee jaar na indiensttreding voldoet aan de eis voor het behalen van de BKO. Een bevordering naar een hogere functie is pas mogelijk als je je BKO behaald hebt.

Lesgeven zonder een BKO?

Wanneer je geen BKO nodig hebt, en je geeft wel les, dan moet je je hierin scholen. Dat kan met de cursus 'Uitvoeren van Onderwijs' van het LLInC. Sommige faculteiten hebben ook een eigen opleidingsaanbod. Neem hiervoor contact op met je instituutsmanager.

Waaruit bestaat het BKO-traject?

Een BKO traject begint met een gesprek met de BKO-contactpersoon van je faculteit. Hij of zij voert namens de facultaire toetsingscommissie een intakegesprek met je en legt je uit welke stappen je moet zetten voor verwerving van je BKO. Je hebt twee jaar de tijd om je  portfolio te vullen en je BKO te behalen. De universiteit biedt je hierbij diverse vormen van ondersteuning. Is je portfolio compleet, dan toetst de commissie het weer. Voldoe je aan de eisen? Dan ontvangt je je BKO-certificaat, ondertekend door de decaan van je faculteit en de Vice-Rector Magnificus.

BKO-portfolio

Om een BKO-certificaat te behalen, leg je een portfolio aan. Hierin verzamel je stukken die laten zien dat je voldoet aan de BKO-eindtermen. Zo krijgt de toetsingscommissie een duidelijk beeld van uw kwaliteiten. Je neemt in je portfolio in ieder geval de volgende zaken op:

  • studentevaluaties
  • oordeel van de leidinggevende
  • reflectieverslag over je ontwikkeling als docent
  • advies van collega-mentor (als je een opleiding volgt)

Iedere faculteit stelt daarnaast extra eisen aan je portfolio. Je BKO-contactpersoon vertelt je hier graag meer over. In je portfolio laat je ook zien dat je aan de BKO-eindtermen voldoet.

Verzorg je onderwijs in het Engels?

Dan is ook de Basiskwalificatie Taalvaardigheid Engels (BKE) nodig. Het vereiste niveau is Taalvaardigheid Engels C-1 niveau. Het traject bestaat uit een toets. Indien van toepassing wordt voor de BKE een apart certificaat uitgereikt. Dit certificaat voeg je toe aan je BKO-portfolio.

Waar kun je de BKO halen?

De Basis Kwalificatie Onderwijs kun je bij de Universiteit Leiden halen. Ook de kwalificatie voldoet die je misschien bij een andere Nederlandse universiteit gehaald hebt.

Ondersteuning vanuit de Universiteit Leiden

Je BKO-contactpersoon kan je in contact brengen met een persoonlijke mentor. Verder zijn er diverse cursusmodules ter ondersteuning van jedocentprofessionalisering. Tot slot vinden van tijd tot tijd universitaire onderwijsbijeenkomsten plaats.

Over de BKO

De kwaliteit van het onderwijs is van essentieel belang voor Faculteit Governance and Global Affairs in Den Haag. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO). Sinds 2008 hanteren alle  Nederlandse universiteiten de BKO. Een BKO certificaat is een bewijs van onderwijsbekwaamheid en wordt door alle Nederlandse universiteiten erkend.  Onderwijs is een vak dat je moet leren en bijhouden.  De BKO is daarvoor een basis. Het BKO certificaat wordt toegekend aan degenen die universitair onderwijs geven en kunnen aantonen dat ze de basis vaardigheden hebben om studenten op dat niveau te onderwijzen.  Voor de eindtermen van de BKO klik hier.

De BKO is verplicht voor alle academische staf met een aanstelling als docent, universitair docent, universitair hoofddocent of hoogleraar, met een aanstelling van meer dan 0,5 fte en voor langer dan een jaar. Een BKO certificaat is verplicht voor een vaste aanstelling wordt gegeven of voor bevordering naar een hogere schaal.

Maar BKO biedt ook kansen voor degenen buiten deze doelgroep. Het traject kan worden gebruikt om onderwijsvaardigheden te ontwikkelen of om een specifiek  aspect verder uit te diepen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de BKO-commissie van de faculteit.

Nieuwe vrijstellingen Basis Kwalificatie Engels
Docenten die onderwijs in het Engels verzorgen hebben een Basiskwalificatie Taalvaardigheid Engels (BKE) nodig om hun Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) te kunnen halen. Het vereiste niveau is Taalvaardigheid Engels C-1 niveau. Dit blijft gelden, maar voor FGGA docenten gelden nu de vrijstellingen zoals hier beschreven.


 

Procedure

Een BKO-traject duurt gewoonlijk niet langer dan twee jaar en is vaak korter. Faculteit Governance and Global Affairs in Den Haag gebruikt twee trajecten naar het BKO-certificaat. Beide trajecten bestaan uit drie stappen, maar wat in elk traject gedaan moet worden, verschilt. 

1. Intake: de intake met de secretaris is de eerste stap voor alle BKO-kandidaten. In dit gesprek worden de ervaring en de behoeften van de kandidaat besproken en wordt vastgesteld voor welk traject de kandidaat in aanmerking komt. In geval hier twijfel bestaat, wordt dit in de commissie besproken.

- Startende docenten: dit traject is voor degenen die nu beginnen met hun onderwijscarrière. Vaak hebben deze kandidaten wel al een paar cursussen als onderwijsassistent gegeven, maar ze hebben nog geen eigen onderwijs ontworpen of een hele cursus alleen gegeven. Dit traject ondersteunt de ontwikkeling van didactische vaardigheden in een individueel maatprogramma en met ondersteuning van een mentor.

- Ervaren docenten: docenten met 3-5 jaar onderwijservaring in het Hoger Onderwijs direct voorafgaand aan de aanvraag, kunnen kwalificeren voor het Ervaren Docent Traject. Ervaren docenten kunnen direct aan hun aanvraag gaan werken, maar het is ook voor hen nog mogelijk om verdiepende cursussen te volgen.

2. Opleidingsplan en Aanvraagdossier: Na de intake wordt voor de startende docent een mentor benoemd. Samen met de mentor schrijft de kandidaat een opleidingsplan waarin onder andere wordt aangegeven welke cursussen de kandidaat gaat volgen, welk onderwijs wanneer wordt verzorgd en hoe de evaluatie en begeleiding zal plaatsvinden. Voor beschikbare cursussen klik hier. Aan het einde van het traject levert de kandidaat een aanvraagdossier in.

Ervaren docenten kunnen direct met hun aanvraagdossier beginnen. Het format voor beide dossiers wordt besproken in de intake.

3. Beoordeling: De BKO-commissie beoordeelt elke aanvraag om vast te stellen of de eindtermen zijn behaald. Bij een positieve beoordeling, adviseert de commissie de Decaan van de Faculteit om de kandidaat te certificeren. Het certificaat wordt dan aangevraagd en getekend door de Vice-Rector Magnificus en de Decaan van de Faculteit. Bij een negatieve beoordeling wordt de kandidaat gevraagd om meer informatie aan te leveren, of om bepaalde aspecten verder te ontwikkelen.   

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.