Universiteit Leiden

nl en

Lezing

Meijerslezing & uitreiking Meijersprijzen 2023

Datum
dinsdag 10 januari 2023
Tijd
Bezoekadres
KOG
Steenschuur 25
Leiden
Zaal
A.144, Lorentzzaal

Het programma van de Meijerslezing en de Meijersprijzenuitreiking ziet er als volgt uit:

15.00 uur Aangekondigd door Stefaan Van den Bogaert wordt dit jaar de Meijerslezing verzorgd door:

mr. dr. T.A. (Tirza) Cramwinckel.

15.45 uur Uitreiking van de Meijersprijzen. 

16.00 uur  Uitreiking Van Wersch Springplankprijs

16.30 uur  Nieuwjaarsreceptie in het restaurant van het KOG

Meijerslezing Tirza Cramwinckel (in Nederlands)

'De wet, voorlichting en het pompstation: het juridisch perspectief en het burgerperspectief ten aanzien van vertrouwen'

De meeste burgers lezen geen wetteksten, maar gaan te rade bij voorlichting door wetsuitvoerders, zoals de Belastingdienst. Problemen ontstaan als deze voorlichting achteraf onjuist blijkt te zijn. Mogen burgers dan op die informatie vertrouwen? Het burgerperspectief, waarin voorlichting een vorm van inherent vertrouwenwekkende communicatie tussen overheid en burger is (‘ja, natuurlijk’), kent een geheel ander vertrekpunt dan het juridisch perspectief (‘nee, tenzij’), waarin voorlichting slechts een ‘vertaling’ is van een wettekst. De conceptualisering van het juridisch en maatschappelijk relevante spanningsveld tussen beide perspectieven, evenals de zoektocht naar oplossingen daarvoor, vormen de rode draad van de Meijerslezing.

Tirza Cramwinckel promoveerde op 12 oktober 2022 cum laude aan de Universiteit Leiden op het multidisciplinaire proefschrift: “Voorlichting door de Belastingdienst in rechtsstatelijke context. Een juridisch en communicatiewetenschappelijk onderzoek naar gewekt vertrouwen.” 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.