Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Chinese Assertiveness and the Rise of Xi Jinping

  • F.M.S. Stevens
Datum
dinsdag 28 maart 2023
Tijd
Bezoekadres
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. M.O. Hosli

In 2009-2010 ontstond in het Westen de notie van een ‘assertiever’ China, een gezichtspunt dat China fel verwerpt. Toch is het, vooral nadat Xi Jinping in 2012 aan de macht kwam, duidelijk dat China zijn lang gekoesterde doctrine van een ‘low profile’ buitenlands beleid heeft laten varen. Dit proefschrift verklaart deze verschuiving door de ideeën over China’s gewenste plaats in de wereld te onderzoeken. CCP-propaganda biedt overtuigend bewijs dat er veel meer continuïteit is tussen de tijdperken Hu en Xi dan in de huidige literatuur naar voren komt. Bovendien herleidt het proefschrift Chinese assertiviteit tot de Nieuw Links beweging en de Patriottische Opvoedcampagne van de jaren negentig. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de wending eind jaren 2000 en de selectie van compromiskandidaat Xi wordt toegeschreven aan de keuzes van eerdere leiders, waarbij sommige partijoudsten ‘van achter het gordijn’ regeerden.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
06 - 2857 6982 
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.