Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Leadership behaviour repertoires in public organizations

  • M.A. van der Hoek
Datum
donderdag 9 maart 2023
Tijd
Bezoekadres
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotieonderzoek

Leiderschap in publieke organisaties kent nieuwe uitdagingen. Zo zien we dat het minder vanzelfsprekend is dat leiderschap is voorbehouden aan managers door veranderingen in organisatiestructuren. Daarbij komt dat publieke organisaties vaak te maken hebben met onduidelijke of tegenstrijdige doelen, meerdere taken en stakeholders met uiteenlopende belangen. Hier een weg in vinden is een uitdaging die niet zelden inhoudt dat leiders allerlei acties ondernemen.

Om aan te sluiten bij deze dagelijkse praktijk introduceert dit proefschrift een perspectief op leiderschap als gedragsrepertoire. Dit perspectief omvat diverse gedragstypen die in verschillende richtingen ingezet kunnen worden om op uiteenlopende vraagstukken en situaties in te spelen. Hierdoor kunnen we een completer inzicht in de dagelijkse praktijk van leiderschap krijgen.

Uit dit onderzoek (interviews, vignettenexperiment en enquête) blijkt dat leiders hun gedragsrepertoires op verschillende manieren inzetten, afhankelijk van de context waarin ze zich bevinden. Dat betreft zowel verschillen in situaties en dilemma’s als beleving van de organisatieomgeving. Daarnaast blijkt dat leiderschap niet volledig verbonden is aan managementposities. Toch zetten leidinggevenden hun repertoire breder in en gebruiken de verschillende soorten leiderschapsgedrag vaker dan medewerkers. Tot slot spelen individuele ervaringen en houding een rol.

Voor de praktijk onderstreept dit onderzoek dat posities en formele bevoegdheden er nog steeds toe doen. Voor organisaties met ambities om medewerkers een grotere rol in leiderschap te geven is het belangrijk realistisch na te denken over de voorwaarden waaronder dat kansrijk is. Voor professionals biedt dit onderzoek aanknopingspunten om kansen te identificeren om hun repertoire anders in te zetten of verder te ontwikkelen.

Promotor(en)

  • Prof.dr. S.M. Groeneveld

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

Marieke Epping
Adviseur wetenschapscommunicatie
m.epping@bb.leidenuniv.nl
071 527 1521

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Nederlandse samenvatting proefschrift

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.