Universiteit Leiden

nl en

Promotie

European Union as a Global Security Actor: Common Security and Defense Policy and its Challenges in the 2011 Libya Crisis and 2014 Ukraine Conflict

Datum
dinsdag 4 april 2023
Tijd
Bezoekadres
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. M.O. Hosli
  • Dr. Beatrix Futak-Campbell 

Samenvatting

Dit onderzoek richt zich op de vraag hoe de problemen bij het creëren van een duurzaam gemeenschappelijk veiligheids- en defensiemechanisme voor de EU kunnen worden verklaard, en verkent een causaal mechanisme dat gebaseerd is op de institutionele impasse, de voorkeuren van de lidstaten en de kenmerken van de strategische cultuur van de EU, en hun reflecties in de context van twee specifieke beleidskwesties (de crisis in Libië in 2011 en het conflict in Oekraïne in 2014). Zij constateert dat drie factoren tegelijkertijd een even belangrijke rol spelen. Toch suggereren de empirische bevindingen (bv. het ontbreken van een operationeel hoofdkwartier, militaire capaciteiten, de kwestie van de toepassing op EU-instellingen, lokaal eigenaarschap en politieke wil) dat bij de verklaring van het probleem ook andere verwante factoren in aanmerking moeten worden genomen. Het belangrijkste probleem bij de institutionele impasse is bijvoorbeeld het coördinatieprobleem van de EU-instellingen. De studies moeten zich daar dus op richten, en op de geïntegreerde acties van de EU-instellingen met de lidstaten. Bovendien, hoewel casestudy's sterk bewijs leveren, moeten de voorkeuren van de lidstaten multidimensionaal worden geanalyseerd. Uit de onderzoeksresultaten kan namelijk niet worden geconcludeerd dat nationale voorkeuren in de plaats komen van GVDB-besluiten of dat GVDB-actoren de lidstaten beïnvloeden via socialisatie. Daarom moeten lopende studies zich richten op alternatieve verklaringen voor socialisatie. Tot slot worden in het onderzoek de kenmerken van de strategische cultuur van de EU nader toegelicht, waarbij wordt gesteld dat deze vanuit een holistisch perspectief moet worden bestudeerd, wellicht vanuit een onafhankelijk perspectief. Dit levert een essentiële bijdrage aan de debatten over de strategische cultuur van de EU. Al met al levert dit onderzoek nauwkeuriger verklaringen op over de werking van het defensie- en veiligheidsbeleid en de redenen voor de vorming van specifieke resultaten in de EU, en draagt het bij aan de bestaande literatuur door alternatieve suggesties te presenteren.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.