Universiteit Leiden

nl en

Promotie

News in a Glasshouse: Media, Publics, and Senses of Belonging in the Dutch Caribbean

  • S.H. Rotmeijer
Datum
dinsdag 23 mei 2023
Tijd
Bezoekadres
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. G.J. Oostindie
  • Prof.dr. J. de Jong
  • dr. F.E. Guadeloupe

Samenvatting

Wat is 'het nieuws' en hoe verschilt het van 'nieuws'? Het eerste spreekt tot journalistiek en institutionele nieuwspraktijken, het laatste tot machtsverhoudingen, diversiteit van nieuwsmedia en een erkenning van meerdere publieken in ‘de’ publieke sfeer⁠. Dit proefschrift is een etnografische studie naar 'het nieuws' en 'nieuws' in respectievelijk een institutioneel en een populair publiek op de Nederlands Caribische eilanden, Curaçao en Sint Maarten⁠. Met een focus op nieuws als sociaal proces dat gemeenschappelijke, betwiste en soms cathartische gevoelens van thuishoren genereert, beoogt dit proefschrift het begrip van wat 'nieuws' voor mensen betekent en doet te verbreden⁠. De metafoor van het 'glazen huis’ (kas) verwijst naar hoe het sociale leven op Curaçao en Sint Maarten vorm kreeg onder Nederlands koloniaal bewind en sindsdien is geëvolueerd als onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden⁠. Evenals (echte) kassen, gebouwd als gereguleerde atmosferen om de groei van planten buiten hun natuurlijke omgeving te optimaliseren, stelt dit proefschrift dat Curaçao en Sint Maarten als onderdeel van het Nederlandse koloniale project werden ontworpen en gereguleerd als sociale omgevingen volgens kapitalistische principes⁠. Echter, net als ongereguleerde plantengroei en dierenbezoek (insecten, schimmels) in kassen, vindt er ook onvoorziene bloei en wildgroei plaats op Curaçao en Sint Maarten⁠. Nieuws op deze eilanden volgt niet noodzakelijk het script van een liberaal-democratische verbeelding van de publieke sfeer⁠. 'Het nieuws' probeert dit wel, maar wordt voortdurend betwist door ‘nieuws’⁠. Dit proefschrift laat zien hoe dagelijkse dynamieken van ‘het nieuws’ en ‘nieuws’ de creatieve transformaties articuleren rond het (her)verbeelden en construeren van de eilandgemeenschappen⁠.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
06 - 2857 6982 
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.