Universiteit Leiden

nl en

Presentatie Boek Panta Rhei: Recht en Duurzaamheid

Datum
donderdag 15 juni 2023
Tijd
Bezoekadres
Sterrewacht
Sterrenwachtlaan 5
2311GW Leiden

Ben jij geïnteresseerd hoe het recht een rol speelt bij duurzame vraagstukken? Hoe kan het recht bijdragen aan oplossingen? Kom dan 15 juni naar de boekpresentatie van Panta Rhei: Recht en Duurzaamheid. Na de presentatie is er gelegenheid kennis te maken met de auteurs en een - hopelijk zonnige - borrel op het terras van de Sterrewacht.

Over het boek

In deze bundel wordt verslag gedaan van onderzoek op het gebied van duurzaamheid, uitgevoerd aan de Leidse rechtenfaculteit. De bijdragen zijn van de hand van onderzoekers die zich vanuit allerlei disciplines binnen het recht bezighouden met vraagstukken rondom milieu en klimaat, fatsoenlijk werk, mensenrechten, duurzaam ondernemen en beleggen en de rol die het recht daarbij kan en moet spelen.

De rode draad in dit boek wordt gevormd door de Sustainable Development Goals – SDG’s – van de Verenigde Naties, een pakket van 17 ontwikkelingsdoelen die zich uitstrekken over vijf dimensies: People (mensen), Planet (planeet/milieu), Prosperity (opbrengst/winst), Peace (streven naar vrede) en Partnership (samenwerking). De verschillende ontwikkelingsdoelen staan soms op gespannen voet met elkaar, al is die spanning tegelijk de kracht van de SDG’s. Duurzame ontwikkeling is enkel te bereiken door evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen. Deze bundel draagt daar vanuit de wetenschap aan bij en is om die reden zeer geschikt voor de lezer die op zoek is naar een overzicht van de diverse juridische vraagstukken rondom duurzaamheid.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.