Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Verdiepingsleergang Terrorisme, Recht en Veiligheid

Datum
donderdag 15 juni 2023 - vrijdag 30 juni 2023
Bezoekadres
Schouwburgstraat
Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag

Omschrijving van de leergang

In het veld van terrorisme en contraterrorisme zijn verschillende organisaties actief die ieder vanuit hun eigen rol en doelen naar vraagstukken kijken. Juist in samenhang met elkaar wordt hun aanpak effectief. Een correcte duiding van informatie en een effectieve uitwisseling van deze informatie is daarom zeer belangrijk.

In deze leergang gaat u op zoek naar de verbindingen en grenzen in informatiedeling en samenwerking. U krijgt een overzicht van rollen, culturen, bevoegdheden en belangen van verschillende organisaties en gaat in op vragen als: hoe raken bepaalde interventies en maatregelen anderen? En op welke manier passen deze in het grotere veiligheidsdoel dat u gezamenlijk heeft?

Werkwijze
In een groep van maximaal 15 deelnemers behandelt u twee cases waarbij u vanuit verschillende rollen een gezamenlijke opdracht vervult. U behandelt de cases vanuit het perspectief van een andere dan u eigen organisatie. Tussendoor reflecteert u met andere deelnemers op gemaakte keuzes. Experts uit het veld en de wetenschap geven u een update over de laatste ontwikkelingen in uw vakgebied. Zij duiden en verdiepen de context van de door u behandelde cases en dagen u uit de consequenties van uw keuzes te doordenken.

De cases waarmee u aan de slag gaat, staan in het teken van:

 • Radicalisering    (Module 1)
 • Netwerkaanpak  (Module 2)

De eerste twee dagen schuift u aan bij een casusoverleg. De derde en vierde dag verschuift de aandacht van individu naar netwerk en denkt u na over mogelijke interventies daarin. U leert van elkaars kennis en ervaring en komt tot beter begrip van elkaars posities.

Vragen die onder andere aan bod komen, zijn:  

 • Hoe vervult u een regierol terwijl u niet over alle informatie beschikt?
 • Hoe past uw organisatiebelang binnen het veiligheidsbelang?
 • Met welke informatie helpt u een ander vooruit?
 • Hoe opereert een netwerk?
 • Hoe effectief is een netwerk aanpak?
 • En hoe plaatst u die binnen een juridisch kader?

Data

Verdiepingsleergang Terrorisme, Recht en Veiligheid voorjaar 2023

 • Donderdag 15 juni 2023
 • Vrijdag 16 juni 2023
 • Donderdag 29 juni 2023
 • Vrijdag 30 juni 2023

Kosten: € 2.600,-  incl. literatuur en lunches.

Locatie: Universiteit Leiden, Den Haag.

Verdieping voor ervaren practitioners in het werkveld van (contra)terrorisme en extremisme: samenwerking en informatiedeling.

Meer informatie over de verdiepingsleergang

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.