Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Evolution and development of orchid flowers and fruits

  • D. Pramanik
Datum
woensdag 13 september 2023
Tijd
Bezoekadres
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. E.F. Smets
  • dr. B. Gravendeel

Samenvatting

De studie van bloemen, vruchten en bloeiwijzen van orchideeën is van groot belang vanwege de opmerkelijke diversiteit van orchideeënsoorten en hun unieke aanpassingen aan bestuivers en zaadverspreiders. Onze kennis van de evolutie en ontwikkeling van deze structuren is immers nog beperkt. Dit onderzoek heeft als doel deze lacune te overbruggen door de genetische mechanismen te onderzoeken die ten grondslag liggen aan de evolutie en ontwikkeling van bloemdelen, vruchten en resupinatie bij orchideeën, alsook de relatie tussen lignificatie en oriëntatie van de bloeiwijze. Het onderzoek bevat ook een methodologisch hoofdstuk over de toepassing van transcriptomics voor de identificatie van soorten. Dankzij geavanceerde technieken zoals microscopie, 3D CT-scanning en anatomische analyse, biedt de studie gedetailleerde inzichten in de processen van wortel- en vruchtresupinatie. Bovendien toont het onderzoek aan dat lignificatie van de bloeiwijze een overerfbare eigenschap is, waarbij nauw verwante orchideeënsoorten meer vergelijkbare lignificatieniveaus hebben dan verder verwante soorten. De bevindingen dragen aanzienlijk bij aan ons begrip van orchideeënbiologie doordat ze hiaten opvullen in onze kennis van de evolutionaire en ontwikkelingsprocessen met betrekking tot bloem- en vruchtontwikkeling, resupinatie en lignificatie van bloeiwijzen. Door specifieke genen en genetische paden te identificeren die verband houden met deze kenmerken, biedt de studie waardevolle inzichten in de genetische mechanismen die de diversiteit en aanpassing van orchideeën aansturen. Vanuit praktisch oogpunt zijn deze bevindingen veelbelovend voor de ontwikkeling van orchideeënvariëteiten met robuustere en visueel aantrekkelijkere kenmerken. Bovendien benadrukt het onderzoek het belang van inspanningen om de orchideeëndiversiteit en hun ecologische relaties met bestuivers en zaadverspreiders te beschermen.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.