Universiteit Leiden

nl en

Boekpresentatie

Boekpresentatie: ‘Beleidsevaluatie in theorie en praktijk'

Datum
donderdag 30 november 2023
Tijd
Bezoekadres
Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag
Zaal
Spaanse Trappen

Boekpresentatie

Op donderdag 30 november 2023 van 16:00 uur tot 17:00 uur wordt de tweede editie van het boek 'Beleidsevaluatie in theorie en praktijk - Het ontwerpen en uitvoeren van evaluatie- en rekenkameronderzoek' gepresenteerd aan Pieter Duisenberg, sinds september 2023 president van de Algemene Rekenkamer. 

Het programma ziet er als volgt uit:

16:00 Welkom door Joris Bekkers (BoomBestuurskunde)
16:02 Welkom door Saskia de Craen (hoofd communicatie van SWOV - Insituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid)
16:05 'Perspectieven op beleidsevaluatie': presentatie door auteurs van het boek (Peter van der Knaap, Valérie Pattyn e3n Dick Hanemaayer)
16:20 Officiële overhandiging van het boek aan Pieter Duisenberg (president Algemene Rekenkamer)
16:30 Paneldiscussie over de rol van beleidsevaluatie in een vitale kennisdemocratie (met als panelleden Roel in 't Veld (emeritus hoogleraar bestuurskunde; tevens eregast), Mirelle van de Noort (hoofd Academie voor Internationale Betrekkingen), Odette van de Riet (hoofd BSA Ministerie van Financiën), Manus Twisk (voorzitter Rekenkamer Den Haag), Eva Kunseler (senior onderzoeker bij PBL) en Zeineb Romdhane (beleidsonderzoeker bij IOB-evaluatie, Ministerie van Buitenlandse Zaken)). 
17:00  Borrel (aangeboden door BoomBestuurskunde)

Over het boek

Dit boek biedt een beschouwende én praktische behandeling van de belangrijkste onderwerpen op het gebied van beleidsevaluatie. Vanuit drie typen – die kernachtig kunnen worden geduid als ‘meten’, ‘luisteren’ en ‘bezoeken’ – bevat het zowel de theoretische bagage als een praktische handleiding voor het goed opzetten en uitvoeren van evaluatieonderzoek. De belangrijkste functies van het vooraf en achteraf evalueren van beleid worden beschreven, evenals beleidsmonitoring, het ontwerpen van onderzoek en methoden voor dataverzameling. Ook wettelijke kaders en kwaliteitseisen voor beleidsevaluatie komen aan de orde, net als de vraag wat je kunt doen om ervoor te zorgen dat evaluaties beter benut worden. Een praktisch stappenplan beschrijft ten slotte de fasen van evaluatieonderzoek van agendering tot eindrapportage. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.