Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Preferences and Beliefs in Behavior and the Brain

  • A. Farina
Datum
woensdag 10 januari 2024
Tijd
Bezoekadres
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

Hoe ontstaan sociale voorkeuren en hoe variëren die in verschillende context? Ondanks tientallen jaren onderzoek vanuit de psychologie, antropologie, biologie en economie, blijft dit de vraag. 

Dit proefschrift richt zich op deze leemte door gebruik te maken van verscheidene economische spellen en neuro-imagingtechnieken die een bruikbaar model van samenwerking en competitie mogelijk maken. Over het algemeen is de bevinding dat sociale voorkeuren weliswaar gekoppeld zijn aan iemands neurale structuur, maar dat ze zich ook kunnen aanpassen aan omgevingsfactoren en overtuigingen over de interacterende partners.

Dit proefschrift toont aan dat interactie met leden van de ingroup of outgroup, het nemen van beslissingen in het openbaar of privé, en de wetenschap of we opnieuw met anderen de interactie aangaan ons coöperatief gedrag beïnvloeden.

Deze resultaten benadrukken dat het belangrijk is om te begrijpen hoe prosocialiteit kan worden veranderd. Dit legt de basis voor beleidsmakers om die sociale omgeving te bevorderen die prosociaal gedrag aanmoedigt.

Promotor(en)

  • Prof.dr. C.K.W. de Dreu
  • dr. J. Gross

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.