Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Urban Systems in the Roman Near East

  • P. Kloeg
Datum
donderdag 1 februari 2024
Tijd
Bezoekadres
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. L. de Ligt
  • Prof.dr. J.L. Bintliff

Samenvatting

Dit proefschrift heeft twee doelen. In de eerste plaats poogt het een reconstructie te maken van het stedelijke systeem, of systemen, in het Romeinse Nabije Oosten, in de tweede en vroege derde eeuw na Christus. Dit gebied omvat zes provincies, Syria Coele, Syria Phoenice, Syria Palaestina, Osrhoene, Mesopotamia en Arabia, wat overeenkomt met delen van modern Turkije, Syrië, Libanon, Israël en Jordanië, en kleine delen van Irak en Saudi Arabië.
Ten tweede worden verschillende regionale patronen in deze systemen geanalyseerd. In de eerste plaats vanuit de ogenschijnlijk simpele vraag waarom de regionale systemen in dit gebied er zo uitzagen als ze deden. Waarom waren bijvoorbeeld sommige gebieden dicht bezaaid met veel kleine steden, terwijl in een andere provincie alleen een handjevol grote steden te vinden waren? Zien we hier alleen de invloed van geografie? Is hier het effect te zien van historische ontwikkelingen over langere tijd, van gebeurtenissen en beslissingen lang voordat het gebied ingelijfd werd in het Romeinse Rijk? Of zien we hier het resultaat van economische integratie, samenvallend met de politieke integratie onder Romeins gezag?
In de eerste twee hoofdstukken is uiteengezet hoe de stedelijke systemen er in het noorden en zuiden van het Romeinse Nabije Oosten eruitzagen. In het derde hoofdstuk is geanalyseerd in hoeverre de verdeling van steden, en de groottes daarvan, samenhangt met de productiviteit van het land in stedelijke territoria. In het vierde hoofdstuk is in detail gekeken naar de grootste stad in de regio, Antiochië.
Uit het onderzoek is gebleken dat geografische factoren en historische ontwikkelingen op lange termijn zeker van groot belang waren in de vorm van stedelijke netwerken in deze regio. Hoewel we duidelijke bevolkingsgroei zien ten opzichte van voorgaande periodes, blijken Romeinse steden in het Nabije Oosten over het algemeen alsnog niet bijzonder groot, en konden de meesten gevoed worden met agrarische productie vanuit hun directe achterland, een handjevol uitzonderingen daargelaten. Vanuit dat perspectief is er geen reden om uit te gaan dat deel worden van het Romeinse Rijk sterkere economische integratie met zich meebracht.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
06 - 2857 6982 
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.