Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Bevorderen van begrip en effectieve communicatie in het onderwijs

Datum
donderdag 7 maart 2024
Tijd
Toelichting
De training wordt twee keer gehouden op donderdag 7 maart en op dinsdag 9 april.
Bezoekadres
Sterrewacht
Sterrewachtlaan 11
2311 GW Leiden
Zaal
C0.05

Op donderdag 7 maart of dinsdag 9 april kun je als docent de training Bevorderen van begrip en effectieve communicatie in het onderwijs volgen. Tijdens de training krijg je handvatten aangereikt om aan te sluiten bij de belevingswereld van studenten en leer je hoe je studenten beter kunt betrekken bij de les. De training is samengesteld door het ECIO, het Expertisecentrum inclusief onderwijs.

Deel 1 - bewustwording: je eigen positie tegenover de ander

Dit deel van de sessie gaat over bewustwording en zelfreflectie. Wanneer je lesgeeft en contact zoekt met je studenten doe je dit vanuit wat jij denkt dat het beste is. Wie of wat je voor je ziet geef je kleur vanuit jouw eigen perspectief en op basis daarvan handel je. Dit deel van de sessie laat zien hoe onbewuste vooroordelen werken in het brein en hoe die effect kunnen hebben op de interactie met de ander en uiteindelijk dus op het begeleiden en doceren van je studenten. Hierbij krijg je tips hoe je ervoor kan zorgen dat je onbewuste vooroordelen niet de overhand nemen in de interactie met de ander.

Deel 2 - verschillen tussen studenten: wat leeft er bij de ander?

Om aan te sluiten bij je studenten en je studenten beter te kunnen betrekken bij je les is het eerst van belang om te weten wat er kan spelen bij studenten en vervolgens van belang om te weten hoe je daarmee om kan gaan. Denk hierbij aan de volgende dingen:

  • Studenten zijn afgeleid in de les
  • Studenten zijn erg verlegen/stellen geen vragen
  • Studenten leveren opdrachten te laat of niet in/houden zich niet aan deadlines
  • Studenten houden geen overzicht in het vak
  • Enzovoort

Er kunnen verschillende redenen zijn dat studenten bovenstaande gedragingen vertonen. In het tweede deel van de sessie kijken we naar veel voorkomende redenen zoals: culturele verschillen, mentale gezondheid en neurodiversiteit. Vanuit deze factoren kijken we naar:

1. Waarom doen deze gedragingen zich voor, en
2. Wat kan helpen, vanuit de positie van de docent, wanneer iemand deze gedragingen laat zien?

Data en tijden

De training wordt twee keer gehouden op donderdag 7 maart en op dinsdag 9 april. De training duurt op 7 maart van 15.00 tot 18.00 uur en op 9 april van 14.00 uur tot 17.00 uur. Er kunnen maximaal 30 deelnemers per training meedoen. Afhankelijk van de voorkeurstaal van de deelnemers kan de training zowel in het Nederlands als in het Engels gegeven worden. 

Let op: Je kunt je tot uiterlijk 29 februari inschrijven voor de training op 7 maart en tot uiterlijk 2 april voor de training op 9 april.

Heb je nog vragen?

Neem dan contact op met de facultaire coördinator Studentenwelzijn, Diversiteit & Inclusie, Susanne Deen, via s.j.deen@law.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.