Universiteit Leiden

nl en

Studievoorlichting

Webinar 'Nederlandse Gebarentaal'

Datum
vrijdag 15 maart 2024
Toelichting
Online webinar: 11:00 - 11:45
Bezoekadres
Online

Nederlandse Gebarentaal

De Nederlandse Gebarentaal (NGT) is een manueel-visuele taal van dove en slechthorende gebarentaligen. In dit webinar maakt men kennis met de achtergrond, de variaties in de doelgroep zelf en de grammatica van NGT. Ook wordt belicht hoe NGT als unieke taal werkt.

De cursus Nederlandse Gebarentaal (NGT) focust vooral op het leren gebruiken van handen, armen, lichaam, ogen en hoofd als grammaticale taalcomponenten. Alle gebarentaalvaardigheden zoals productie, perceptie en interactie komen aan bod. Qua onderwerpen komen het gebarenlexicon en andere thema’s aan bod die direct toepasbaar zijn in dagelijkse omgang met dove en slechthorende gebarentaligen. Naast het leren van NGT wordt de Dovengemeenschap als culturele minderheidsgroep besproken en hoe de maatschappelijke inclusie voor hen het beste werkt. 

De cursus bestaat uit twaalf lessen en wordt aangeboden op drie verschillende niveaus. Zowel beginners als mensen met A1 of A2 niveau kunnen dus op hun eigen niveau een cursus Nederlandse gebarentaal volgen bij het Academisch Talencentrum. 

Bekijk hier de opleidingspagina van de cursus Nederlandse Gebarentaal van het Academisch Talencentrum.

Schrijf u nu in!

Volg op vrijdag 15 maart de online webinar over Nederlandse Gebarentaal.

Naar het aanmeldformulier

Ontwikkel vaardigheden om beter en inclusiever te communiceren

De cursist ontwikkelt in deze opleiding vaardigheden om beter en inclusiever te kunnen communiceren met dove en slechthorende gebarentaligen. Daarnaast doet de cursist essentiële kennis op over de dovengemeenschap als culturele minderheidsgroep, over de Wet Erkenning NGT en het begrijpen van de positie van de dove gebarentaligen in relatie tot de maatschappij. 

De cursusleider is zelf een native gebarentalige en doof, wat de cursisten voordelen oplevert qua opdoen van kennis en vaardigheden.

Voor wie is deze cursus?

De cursus wordt gegeven op universitair niveau - door een native speaker - en is open voor zowel studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden als belangstellenden die geen relatie met de Universiteit Leiden hebben. De cursus is toegankelijk voor personen van 17 jaar en ouder met een afgeronde middelbare schoolopleiding. Er is geen basiskennis van de Nederlandse Gebarentaal vereist.

Het Academisch Talencentrum

Het Academisch Talencentrum is onderdeel van het Leiden University Centre for Linguistics (LUCL). Studenten en medewerkers kunnen bij het Talencentrum taal- en cultuurcursussen volgen. Ook voor mensen en instellingen van buiten de Universiteit Leiden staan de cursussen van het Academisch Talencentrum open. Onderwijs op maat voor individuen of groepen behoort eveneens tot de mogelijkheden, ook in company.

Bij het Academisch Talencentrum werken ervaren docenten die gespecialiseerd zijn in taal- en cultuuronderwijs aan hoger opgeleiden. Ook heeft het instituut expertise in huis over taaltoetsing en taalassessment. Het Academisch Talencentrum baseert zich op de volgende didactische uitgangspunten:

  1. communicatie staat centraal
  2. kennis óver de taal is belangrijk
  3. taal en cultuur zijn onlosmakelijk verbonden
  4. de cursist is zelf verantwoordelijk voor zijn leerproces
  5. motivatie en zelfvertrouwen zijn randvoorwaarden
  6. er is een goede mix van onderwijsvormen, passend bij de leerdoelen

Het Academisch Talencentrum biedt taalonderwijs in een groot aantal talen, zowel voor beginners als gevorderden. Culturele aspecten vormen een vast onderdeel van het taalonderwijs. Voor wie zich voorbereidt op een buitenlandverblijf of voor mensen uit het buitenland die zich in Nederland vestigen, stelt het Academisch Talencentrum een acculturatiecursus op maat samen. Ook advisering op het gebied van intercultureel managent behoort tot de mogelijkheden.

Universiteit Leiden Academy

De Universiteit Leiden Academy brengt het universitair onderwijs voor professionals samen, van korte cursussen tot masteropleidingen. Onze toegewijde docenten bieden u wetenschappelijke kennis en vaardigheden die direct toepasbaar zijn in de professionele praktijk. Of u nu werkzaam bent in de wetenschap, overheid, zorg, juridische sector of het bedrijfsleven, wij hebben een opleiding die u verder helpt groeien. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.