Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Human support in eHealth lifestyle interventions

  • T.R. Cohen Rodrigues
Datum
donderdag 14 maart 2024
Tijd
Bezoekadres
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. A.W.M.  Evers
  • Prof.dr. D.E. Atsma
  • dr. L.D. Breeman

Samenvatting

 

Het aantal volwassenen dat lijdt aan hart- en vaatziekten (HVZ) stijgt. Voor deze patiënten kan een gezonde levensstijl de prognose van hun ziekte verbeteren. Begeleiding door een zorgprofessional is van belang voor een succesvolle leefstijlverandering. Toch ervaren professionals belemmeringen die hen ervan weerhouden om deze begeleiding te bieden, zoals een gebrek aan tijd in de dagelijkse praktijk of te weinig expertise in leefstijlbegeleiding. Aangezien de betrokkenheid van zorgprofessionals bij leefstijlverandering dus niet altijd mogelijk of wenselijk is, zou gekeken kunnen worden naar eHealth oplossingen met geautomatiseerde begeleiding: dit is op grotere schaal inzetbaar, goedkoper, en verlicht het de hoge werkdruk van zorgverleners.

Voor dit proefschrift zijn interviews met zorgprofessionals en een vragenlijststudie onder HVZ patiënten uitgevoerd. Hieruit bleek dat zorgprofessionals de voordelen zien van eHealth, maar zich zorgen maken over de hoge leeftijd van hun patiënten en daarmee de lage digitale geletterdheid van deze patiënten. Patiënten geven echter met name de voorkeur om zelfstandig aan hun leefstijl te werken boven een leefstijlinterventie: hierbij maakt het niet uit of deze interventie via eHealth of door een persoon gegeven wordt. Met name oudere mannen willen dit liever zelfstandig doen, terwijl zij een risicogroep zijn voor HVZ. Daarom is het van belang dat leefstijlinterventies beter aansluiten op hun wensen en behoeften, bijvoorbeeld door deze d.m.v. eHealth meer te personaliseren

Ook voerden we een meta-analyse uit o.b.v. eerdere studies naar bestaande eHealth leefstijlinterventies, en twee experimentele studies. Hieruit bleek er geen verschil te zijn tussen begeleide en geautomatiseerde eHealth levensstijlinterventies: beide zijn even effectief in het verbeteren van de gezondheidsuitkomsten van patiënten. Ook vonden we dat mensen even graag een geautomatiseerde eHealth interventie als een begeleide eHealth interventie zouden willen gebruiken. Echter bleek wel dat diegenen die twijfelen aan de effectiviteit of het gebruiksgemak van de interventie, minder geneigd zijn te starten met de interventie wanneer er geen menselijke begeleiding aanwezig is. Toch werkt het niet altijd goed om een geautomatiseerde eHealth interventie te doen lijken op een begeleide eHealth interventie: wanneer een automatische coach eruitziet als een persoon, volgen mensen een leefstijlinterventie minder trouw dan wanneer het duidelijk is dat dit geen echt persoon is. Geconcludeerd kan worden dat geautomatiseerde eHealth leefstijlinterventies potentie hebben, maar dat er zorgvuldig gekeken moet worden naar het individu aan wie deze aangeboden worden en naar de vormgeving. Mogelijk is er op sommige momenten toch aanvullende begeleiding door een zorgprofessional nodig.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
06 - 2857 6982 
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.