Universiteit Leiden

nl en

Congres/symposium | Posterpresentaties

Afstudeerproject: posterpresentaties Academische Pabo-studenten

Datum
donderdag 25 april 2024
Tijd
Bezoekadres
Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Zaal
Galerij 4de verdieping

Studenten aan de Academische Pabo beantwoorden als afstudeerproject onderzoeksvragen voor besturen van basisscholen uit de Leidse regio. De 4de-jaarsstudenten presenteren de antwoorden op deze onderzoeksvragen met behulp van een grote poster aan de schoolbestuurders, docenten, studenten, ouders en wetenschappers.

De volgende uiteenlopende vragen komen aan bod:

  • Op welke manier kan je woordenschat van NT-2 leerlingen in de midden-en bovenbouw vergroten?
  • Wat is effectief leerkrachtgedrag in het vergroten van betrokkenheid van leerlingen tijdens de rekeninstructie?
  • In hoeverre sluit het vergroten van eigenaarschap in het onderwijs aan bij de autonomiebehoefte van leerlingen?
  • Wat is effectief leerkrachtgedrag bij het ondersteunen van lesovergangen?
  • Wat is er nodig om begrijpend lezen in de vorm van thematisch onderwijs aan te bieden?
  • Wat hebben leerkrachten nodig om formatief te toetsen?
  • Wat is nodig voor effectieve differentiatie tijdens de rekenles?
  • Hoe maak je keuzes voor het aanbieden van automatiseren bij rekenen?
  • Op welke manier kan je effectief woordenschatonderwijs aanbieden aan NT2-leerlingen in de kleuterklas?

Tijdens deze feestelijke bijeenkomst kun je van gedachten wisselen met de afstudeerders, studenten, docenten en andere experts.  

De posterpresentaties vinden plaatsvinden in een informele setting tijdens een feestelijke borrel op de galerij van de 4de verdieping van de Faculteit der Sociale Wetenschappen waar het Instituut Pedagogische Wetenschappen gevestigd is.

Je bent ook van harte uitgenodigd deze posterpresentaties bij te wonen!

Academische Pabo

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.