Universiteit Leiden

nl en

Werving en selectie (basis of plus)

In professionele werving en selectieprocedures staan prestatie, expertise en competenties vanzelfsprekend centraal. Dan nog is uit onderzoek bekend dat onbewuste vooringenomenheid (implicit bias) professionele selectieprocedures kan beïnvloeden. In dit trainingsprogramma onderzoek je hoe implicit bias invloed kan hebben op het werven en selecteren van kandidaten voor een functie of beurs. Je leert deze vooroordelen te herkennen en met methodes te werken om het effect van deze vooroordelen te verminderen in selectieprocedures. Ook introduceert deze training de universitaire ontwikkelde inclusieve Werving en Selectie tool.

Docent
Trainers van Human Centric
Werkvorm
Workshop
Doelgroep
Betrokkenen bij werving en selectieprocedures (HRM-medewerkers, vacaturehouders, leidinggevenden, leden van selectiecommissies)

In deze workshop leer je kritisch te kijken naar de methoden voor het werven en selecteren van talent voor een functie of beurs. Je leert onbewuste vooroordelen of voorkeuren die leiden tot ongelijke kansen te herkennen en met methodes te werken om het effect hiervan te verminderen in selectieprocedures. Het programma bestaat uit een bijeenkomst van vier uur fysiek. De training wordt in het Nederlands en het Engels aangeboden en is met name bedoeld voor mensen die betrokken zijn bij selectieprocedures, zoals leidinggevenden, vacaturehouders, HR-medewerkers en leden van selectiecommissies. De basistraining van 1 dagdeel richt zich met name op de werving en selectie procedure en is uit te breiden met een extra module (de plusvariant), die dieper ingaat op het analyseren van een selectiegesprek en de mogelijkheid biedt om diepgaander te reflecteren op, en te oefenen met gespreksmethodieken. Ook worden indien gewenst intervisiegroepen gevormd om zo ook na de training actief met de in de training opgedane kennis aan de slag te blijven.

Programma

Programma

Voorbereiding
Module 1 (basis & plus)
 • Kennismaking 
 • Theorie over implicit bias in werving & selectie
 • Scène (selectiegesprek)
 • Oefenen met methodieken
 • Huiswerkopdracht
Opdracht (optioneel)
 • Analyseren van een selectiegesprek op basis van :
  • Gestandaardiseerde vragenlijst
  • Scoreformulier
  • Evaluatie
Module 2 (extra bij plus variant)
 • Check-in
 • Reflectie op de opdracht
 • Oefenen met methodieken
 • Vormen van intervisiegroepen
Evaluatie (extra bij plus variant)
 • Evaluatieformulier
 • Online sessie

 

Methode

Trainingen vinden bij voorkeur fysiek plaats. We adviseren om het programma te volgen met collega’s van jouw team of afdeling. Er is plaats voor minimaal 10 en maximaal 16 deelnemers (exclusief trainers). De trainer kan afwijken van het programma, afhankelijk van de omstandigheden en de groepsdynamiek. Vooraf vindt een intakegesprek plaats met de trainer, waarbij expliciete behoeften besproken kunnen worden. Ook is het mogelijk een extra trainer in te huren voor grotere groepen.

Werkbelasting

Een fysieke sessie van 4 uur. In de plus variant komt daar nog 4 uur bij en 1 uur nabespreking. Data worden in afstemming met de deelnemers vastgelegd. Houdt daarnaast rekening met ca 2-6 uur voorbereiding.

Inschrijven

Stuur een bericht naar diversitytraining@bb.leidenuniv.nl om de training aan te vragen voor je team. Zodra je een deelnemerslijst met voldoende deelnemers hebt, brengen we je in contact met de trainers.

Meer informatie en een trailer zijn te vinden op https://humancentric.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.