Universiteit Leiden

nl en

Management | Leiderschap

Leiderschap en integriteit: werken aan een veilig werkklimaat

Driedaagse training gericht op ontwikkelen van leiderschap vanuit moreel kompas, ten behoeve van het creëren van een veilig werkklimaat, waarin effectieve handelingswijzen worden aangereikt en ook bewustzijn wordt ontwikkeld op onbewuste processen.

Doelgroep
Leidinggevende
Docenten
Pia Umans Patrick Odendaal
Werkvorm
Training

Onderwerpen

De focus van de training 'Leiderschap en integriteit' is gericht op het ontwikkelen van een persoonlijk handelingsperspectief om een veilig werkklimaat te creëren:

• Bewustzijn ontwikkelen op wat goed werkgeverschap is
• Bespreekbaar maken van thema’s rondom intimidatie en integriteit
• Vaardigheden ontwikkelen voor zorgvuldige communicatie
• Handvatten en instrumentarium om ethisch handelen vorm te geven
• Vergroten bewustzijn op zorgplicht voor medewerkers

Trainingsdagen

Dag 1 – BART (Boundary Authority Role Task)
•    Verwachtingsmanagement vanuit taak en rol
•    Grenzen en contracteren
Dag 2 – Complexiteit verdragen
•    Persoonlijk leiderschap en professioneel leiderschap
•    Script en Psychologisch Spel
Dag 3 – Secure base leiderschap
•    Integriteit en leiderschap
•    Ethische dilemma’s

Supervisiebijeenkomsten

De trainingsdagen worden gevolgd door met de deelnemers in te plannen supervisiebijeenkomsten, waarin de focus ligt op:
•    Kennis integreren
•    Werken vanuit casuïstiek

Na afloop van de training

De volgende persoonlijke ontwikkelthema’s worden gedurende de training en supervisie geïntegreerd en geïnternaliseerd:

• Vermogen om in gesprek te gaan over ethische thema’s
• Helder grenzen stellen en verwachtingen managen
• Structuur en bedding bieden vanuit secure bases (caring en daring)
• Bewustzijn op onbewuste processen (script)
• Omgaan met drama en psychologisch Spel
• Ethische dilemma’s managen
• Kunnen aanspreken en aanspreekbaar zijn

Aanpak

Er wordt gewerkt vanuit verschillende theoretische modellen en steeds vanuit het principe ‘Wat je vandaag leert, moet je morgen kunnen gebruiken’. Tijdens de training en de supervisie wordt vooral gewerkt met inbreng en casuïstiek van deelnemers. Er wordt veel geoefend om het geleerde naar de dagelijkse praktijk te vertalen.

Werkmethoden en modellen

• Group Relation Therapy (Wilfred Bion / Tavistock)
• Transactionele Analyse (Eric Berne)
• Fasen van teamontwikkeling (Pamela Levin)
• Secure Base Leadership (George Kohlrieser)
• Groepsvorming (Bruce Tuckman)

Script en veranderingsvermogen

Om inzicht te krijgen in de factoren die van invloed zijn op een veilig werkklimaat, is bewustzijn op en analyse van onbewuste processen en structuren (‘onderstroom’) bij individuele personen en binnen de groep of organisatie noodzakelijk. Bewustzijn op de eigen onbewuste processen en op die van anderen geeft ruimte om het eigen veranderingsvermogen te vergroten en transparante communicatie te ontwikkelen op thema’s rondom integriteit.

De wijze waarop zaken worden aangepakt binnen groepen, wordt vaak onbewust gestuurd vanuit de emotionele structuur. Niet-uitgesproken of niet-erkende emoties spelen een grote rol in de diepteprocessen in groepen, zeker als een organisatie onder druk komt te staan, bijvoorbeeld bij onderbezetting en work-overload. ‘Lontjes worden korter’ en mensen schieten sneller in oude ingesleten (script)patronen. Herkennen van die patronen en er in kunnen werken, zorgt ervoor dat het veranderingsvermogen en -bereidheid binnen groepen toeneemt.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.