Universiteit Leiden

nl en

Wim Voermans: het is een puinhoop

Een bijzonder debat in de Tweede Kamer: het parlement spreekt met het kabinet over de openbaar gemaakte notulen van de ministerraad. Het gaat dan vooral over het vertrouwen in het kabinet en over de huidige bestuurscultuur, die er bijvoorbeeld toe leidt dat de Kamer zijn controlerende functie niet goed kan uitoefenen.

Wim Voermans

'Het is een puinhoop', zegt hoogleraar Staats- en Bestuursrecht Wim Voermans bij Nieuwsuur, doelend op de achterstallige onderhoud van de informatiehuishouding. Het leidde tot paniekvoetbal bij de toenmalige staatssecretaris Menno Snel, die als eindverantwoordelijke de Kamer antwoorden verschuldigd was. 'Ook al wílde hij wel informatie geven, hij kón het niet. En dan is het prijsschieten voor de Kamer. Elke keer als ze iets vroegen, kon hij niet meer informatie geven.'

Volgens Voermans is de manier waarop het kabinet omging met de informatievoorziening rondom de toeslagenaffaire 'tegen-grondwettelijk'. 'Ze zeiden eigenlijk: 'we beschermen ambtenaren, maar dus ook alle stukken. We trekken voor het hele interne beraad de gordijntjes dicht.' Dat is een enorme stap om te maken.'

Daarnaast stelt Voermans vast dat de afgelopen tien jaar veel soortgelijke incidenten plaatsvonden, maar dat de gevolgen voor de verantwoordelijken klein waren. 'De afgelopen tien jaar waren er 43 informatie-incidenten en maar 10 procent van de ministers moest aftreden. Vroeger was slecht informeren een doodzonde, maar dat is al lang niet meer zo.'

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.