Universiteit Leiden

nl en

Arco Timmermans en Gerard Breeman in diverse media over de wollige troonrede

Arco Timmermans en Gerard Breeman, verbonden aan het Instituut Bestuurskunde, bespreken in diverse media hun analyse van de troonrede.

Timmermans en Breeman analyseren ieder jaar de troonrede. De troonrede van 20 september was volgens de onderzoekers naast symbolisch ook symptomatisch voor de staat van de Nederlandse regeringspolitiek. Ook dit jaar klonk de troonrede weer wollig, waarbij deze troonrede de langste was van de afgelopen twintig jaar. Wel stonden er naast beschouwende uitspraken en clichés ook opvallend concrete voornemens. 

Grote verschuivingen

Een paar grote verschuivingen in de aandacht vergeleken met vorig jaar vallen op. Een flinke stijging in de aandacht kregen onderwijs en cultuur, het bedrijfsleven en energie, waarbij het klimaatprobleem steeds meer als een energieprobleem wordt geframed. De energiecrisis heeft sinds de olieboycot in de jaren zeventig niet zo prominent op de agenda gestaan. 

Het onderzoek van prof. dr. Arco Timmermans richt zich op de dynamiek van de publieke en politieke agenda en de rol van allerlei typen organisaties en groepen die hun belangen behartigen en daarbij coalities sluiten om sterker te staan. Bij dit onderzoek en onderwijs op het gebied van public affairs draait het ook om het bevorderen van de dialoog tussen wetenschap en praktijk, door masterclasses, gastoptredens en commentaar op de actualiteit.

Gerard Breeman doceert beleidsvorming, medialogica en de governance van duurzaamheid. Zijn onderzoeksonderwerpen zijn: vergelijkende beleidsanalyse, vertrouwen, politiek van de aandacht, agendavorming, voedselbeleid, duurzaamheid en Europese Unie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.