Universiteit Leiden

nl en

Is het mogelijk om vruchtbaar te regeren met Wilders?

Er zijn veel ontwikkelingen geweest na de verkiezingen in november. Annemarie Kok, promovendus bij het Instituut Bestuurskunde, schrijft over de formatie in een opiniestuk in NRC.

Kok vertelt eerst over de ontwikkelingen die zijn geweest in de eerste vier formatiemaanden. PVV'er Martin Bosma is voorzitter van de Tweede Kamer geworden en Geert Wilders wordt gezien als een normale onderhandelingspartner. Dit zijn ontwikkelingen ‘in een democratische rechtsstaat die veel meer beroering hadden moeten wekken dan tot nu toe het geval is geweest,’ aldus Kok. 

Verder beargumenteert Kok waarom de PVV niet geschikt is om toe te treden tot de nieuwe Nederlandse regering: ‘Gelet op alles wat over Wilders bekend is - zijn anti-rechtsstatelijke ideeën en plannen, zijn opruiende, beledigende en intimiderende politieke stijl, zijn minachting voor klimaatbeleid, zijn vriendschap met autocraten, zijn affiniteit met Poetin en Trump - zou voor politici, formatie-professionals en burgers gláshelder moeten zijn dat zijn partij niet geschikt is om toe te treden tot de nieuwe Nederlandse regering.’ 

Lees het hele artikel op de website van NRC ().

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.