Universiteit Leiden

nl en

ICT, Onderwijs

Hulp gevraagd - inventarisatie gebruik van applicaties in het onderwijs

31 januari 2023

Studenten maken in toenemende mate gebruik van zelf meegebrachte laptops en tablets. Als faculteit willen we hierop inspelen door het ondersteunen van eigen devices, per collegejaar 2023-2024, als standaard te maken. Hiermee vervalt de afhankelijkheid van computerzalen en studenten kunnen op elk moment en op elke locatie werken met de toepassingen die de docenten in hun vakken en practica gebruiken.

Werk je met applicaties ter ondersteuning van het onderwijs? Lees dan verder, want dan hebben wij jouw hulp nodig!

Gezamenlijk overzicht van applicaties opstellen

Om inzichtelijk te hebben welke applicaties er door opleidingen gebruikt worden in het onderwijs, is er een inventarisatielijst opgesteld. Graag willen we je vragen de online lijst ‘Inventory applications for software distribution BYOD students FWN’ die je via deze link kan openen, in te vullen. In de lijst verzamelen we alle applicaties die studenten gebruiken om bij onze faculteit te kunnen studeren.

Heeft een andere collega de applicaties die jij ook gebruikt al in de lijst vermeld? Vul dan alleen je naam in bij de betreffende applicatie(s).

Een aantal opmerkingen ter begeleiding van het raadplegen en invullen van de lijst:

  • De applicatielijst is samengesteld op basis van wat er in de computerzalen op de PC’s geïnstalleerd staat.
  • Laat je niet afschrikken door de lange lijst; zoek met Ctrl-F of de applicaties die voor jou relevant zijn erbij staan, en vul alleen daarvoor informatie in.
  • Als applicaties er niet bij staan, zet ze er zelf bij en vul daarmee de lijst aan.
  • De spreadsheet bevat per applicatie vier regels. Per regel kan per onderwijs-/gebruikscontext de informatie ingevuld worden. Als er extra regels nodig zijn kan je die toevoegen.
  • De focus ligt op applicaties die studenten gebruiken in het onderwijs. Eventuele informatie die gerelateerd is aan gebruik van applicaties in het onderzoek is echter ook interessant en kan op aparte regels in de spreadsheet toegevoegd worden.
  • Samen met de opleiding zal worden gekeken naar noodzaak en financiering; er is in deze fase geen garantie dat alle genoemde applicaties aangeschaft worden.  

Graag willen we je vragen om de lijst uiterlijk woensdag 15 februari 2023 in te vullen.

Vervolg

Voor verdere afstemming, om tot een passend aanbod van applicaties te komen en deze in een gebruikersportaal beschikbaar te stellen aan studenten, worden op dit moment per opleiding contactpersonen aangesteld die een coördinerende rol krijgen in dit proces.

Vragen

Bij voorbaat hartelijk dank voor je hulp om de lijst zo volledig mogelijk te krijgen. Heb je vragen, opmerkingen of suggesties, neem dan met contact op met Robbert Bosch, projectmanager, via r.a.bosch@science.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.