Universiteit Leiden

nl en

Onderzoek

Breng jouw idee voor onderwijsinnovatie in de praktijk met een Comeniusbeurs

22 mei 2023

Heb jij een vernieuwend idee om het onderwijs te verbeteren ten behoeve van studenten? En zou je dat als project binnen een of meer vakken, opleidingen of faculteiten aan onze universiteit in de praktijk willen brengen? Dan is een Comeniusbeurs wellicht iets voor jou! Met een Comeniusbeurs kun je evidence-based innovatieprojecten uitvoeren die bijdragen aan de vernieuwing en verbetering van het hoger onderwijs in Nederland en waarmee je je (door)ontwikkelt als onderwijsprofessional.

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Meld je dan nu aan voor de informatiesessie op dinsdag 13 juni van 15.00-18.00 uur ter voorbereiding op de nieuwe aanvraagronde en laat je inspireren door de huidige laureaten.

Het Comeniusprogramma financiert evidence informed innovatieprojecten die tot doel hebben het hoger onderwijs te verbeteren en die direct ten goede komen aan studenten. De projecten gelden niet alleen in de context van onze universiteit, maar ook daarbuiten als vernieuwend en reiken verder dan het soort curriculumherziening dat regulier van de universiteit mag worden verwacht. Daarnaast is het belangrijk dat het project ook voor andere onderwijsprofessionals van meerwaarde is. Projecten kunnen gericht zijn op ontwikkeling van een geheel nieuwe onderwijskundige, technologische of vakinhoudelijke innovatie of op een toepassing van een bestaande innovatie binnen een nieuwe, onderscheidende onderwijscontext met relevantie voor anderen. Eerder toegekende projecten zijn hier te vinden: Toegekende Comeniusprojecten | NRO

Het Comeniusprogramma is een initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en wordt gecoördineerd door het Natrionaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), dat onderdeel is van NWO.

Het Comeniusprogramma telt drie soorten beurzen: de Teaching, Senior en Leadership Fellowships. Deze beurzen verschillen onderling in schaal van implementatie en impact, het vereiste minimumprofiel van de aanvrager(s) (individu of duo), de omvang van de beurs en looptijd van het project. Alle laureaten worden lid van het landelijke Comenius Netwerk.

  • Voor de Teaching Fellowship-aanvragen geldt geen maximum aantal indieningen per universiteit, deze kunnen worden ingediend door iedereen die aan de criteria voldoet.
  • Voor de Senior Fellowship mag er slechts één voorstel per faculteit of interfacultair instituut worden ingediend, daarom vindt er rond de zomer een facultaire selectie plaats.
  • Voor de Leadership Fellowship mag er één voorstel worden ingediend per universiteit, de selectie hiervoor is reeds gaande – neem voor meer informatie contact op met Anna Terra Verhage.

De calls for proposals voor de aanstaande aanvraagronde 2024 (inclusief de precieze deadlines) worden naar verwachting eind juni-begin juli 2023 gepubliceerd. De deadlines voor intentieverklaringen zijn naar verwachting begin september 2023. Voor de Senior en Leadership Fellows gelden eerdere interne deadlines, omdat hiervoor een selectie plaatsvindt door respectievelijk de faculteit (max. 1 Senior per faculteit of interfacultair instituut) en de universiteit (max. 1 Leadership per universiteit).

Aanvragen voor de Teaching en Senior Fellowship-beurzen kun je indienen binnen vastgestelde, doch brede thema’s. Elk jaar worden drie inhoudelijke thema’s vastgesteld en een vierde vrij thema. De thema's voor de aanstaande aanvraagronde – call 2024 – zijn:

  1. Onderwijsvormen van de toekomst: Projecten gericht op de vraag hoe vernieuwende onderwijsvormen en technologische ontwikkelingen op een zinvolle manier ontwikkeld en geïmplementeerd kunnen worden in het hoger onderwijs, om het leren van studenten te verbeteren.
  2. Diversiteit en inclusie: Projecten gericht op het inclusiever maken van het onderwijs of de onderwijsomgeving voor studenten op de weg naar en door het hoger onderwijs.
  3. Aansluiting op de arbeidsmarkt: Projecten gericht op het voorbereiden van studenten op de veranderende arbeidsmarkt van de toekomst.
  4. Vrij thema: Binnen het vrije thema is het mogelijk om te kiezen uit een breed scala aan onderwerpen voortkomend uit de nieuwsgierigheid van de docent in de vormgeving van het onderwijs, zolang de projecten bijdragen aan de vernieuwing en verbetering van het hoger onderwijs ten behoeve van studenten.

Kijk voor meer informatie over het Comeniusprogramma op de Comeniuswebsite en de pagina van NRO.

Heb je interesse om een voorstel in te dienen in de aanstaande ronde of wil je meer weten over de procedure? Neem contact op met Anna Terra Verhage (beleidsadviseur SAZ) of Kathelijne Smits (subsidieadviseur onderwijs SOZ). Meld je hier aan voor de informatiesessie op 13 juni 2023.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.