Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs

Nieuwe calls gepubliceerd voor beursprogramma Comenius

3 augustus 2023

De calls for proposals voor het Comeniusprogramma 2024 zijn gepubliceerd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Ben je geïnteresseerd in een beurs ter ondersteuning van jouw idee voor onderwijsvernieuwing? Bereid dan nu een beursaanvraag voor!

Vernieuwende projecten ter verbetering van het onderwijs

Met een Comeniusbeurs kun je een onderwijsproject uitvoeren waarmee je bijdraagt aan de vernieuwing en verbetering van het Nederlandse hoger onderwijs. Het programma bestaat uit drie verschillende beurzen. Op dit moment kun je een aanvraag indienen voor twee van de drie Comeniusbeurzen, te weten de Teaching Fellowbeurs en de Senior Fellowbeurs. Of je in aanmerking komt voor een beurs hangt onder meer af van het aantal jaren dat je werkzaam bent in het onderwijs. Kijk voor meer informatie over het programma op de Comeniuspagina op de medewerkerswebsite of op de website van het NRO.

Thema’s 2024

Als je een beursaanvraag indient, moet die passen binnen één van de vier onderstaande thema's:

  • Onderwijsvormen van de toekomst
  • Diversiteit en inclusie
  • Aansluiting op de arbeidsmarkt
  • Vrije thema

Meer informatie is te vinden in de calls for proposalsTeaching Fellows | Senior Fellows.

Deadlines

De aanvraag van een Comeniusbeurs begint met het indienen van een intentieverklaring. De deadlines van het NRO voor zo'n intentieverklaring zijn de volgende:

  • Teaching Fellows: 19 september 2023
  • Senior Fellows: 12 september 2023

LET OP: Voor de Senior Fellowbeurs vindt een interne selectie plaats door elke faculteit, omdat er voor deze beurs maximaal één aanvraag per faculteit of interfacultair instituut kan worden ingediend. Bij sommige faculteiten ligt die deadline al in de eerste helft van augustus. Neem daarom, als je interesse hebt in een Senior Fellowbeurs, zo snel mogelijk contact op met een beleidsmedewerker onderwijs van jouw eigen faculteit.

Ondersteuning en meer informatie

Vanuit de universiteit is er hulp beschikbaar in alle stadia van het aanvraagtraject: van een verkennend gesprek voor aanscherping van je idee en feedback op een concept, tot verwijzingen naar relevante onderwijskundige literatuur en actuele ontwikkelingen in onderwijsinnovaties.

Overweeg je een voorstel voor te bereiden? Meld je dan tijdig bij Anna Terra Verhage (beleidsadviseur bij Strategie en Academische Zaken) voor meer informatie en advies.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.