Universiteit Leiden

nl en

Onderzoek

Call: Leiden Healthy Society Center aanjaagsubsidies

30 augustus 2023

De FSW wil een impuls geven aan interdisciplinaire samenwerking op het thema Healthy Society en het Leiden Healthy Society Center beter verankeren binnen de instituten. Daarom stelt de FSW (vooralsnog éénmalige) aanjaagsubsidies ter beschikking voor een totaalbedrag van € 24.000. In totaal zullen er 8 aanjaagsubsidies worden toegekend. Deze subsidies hebben een omvang van minimaal € 4000, waarbij € 3000 wordt voorzien vanuit de FSW, en ieder instituut zelf ook nog minimaal € 1.000 bijdraagt aan een gehonoreerd projectvoorstel.

Stappenplan aanvraag aanjaagsubsidies

  1. Lees de voorwaarden goed door.
  2. Kom naar de (vrijwillige) Healthy Society matchmaking bijeenkomst op donderdag 14 september 2023.
  3. Vul het online aanmeldformulier in.
  4. Vul ook het budgetformulier (Excel) in (deadline 12 oktober 2023, 12:00). De Excel invullen kan door rechtermuisknop te klikken op budgetformulier en dan op Link opslaan als te klikken. Sla het op, open het via je bestanden, vul het in, sla weer op en stuur daarna per mail aan dit e-mailadres.
  5. Uiterlijk 26 oktober 2023 ontvang je de uitslag van de beoordelingscommissie.
  6. Na honorering van je projectvoorstel lever je een publiekssamenvatting in het Nederlands aan.

Achtergrond

Het thema ‘Gezondheid en welzijn in een gezonde samenleving’ is één van de hoofdthema’s van het FSW visie- en strategieplan. In dit thema wordt intensief samengewerkt met maatschappelijke partners, zoals in het Leiden Healthy Society Center (LHSC) in samenwerking met de gemeente Leiden, en met betrokkenheid van de Hogeschool Leiden, het MBO Rijnland en Naturalis. Het LHSC vormt onderdeel van de pijler Gezondheid & Welzijn van Leiden Kennisstad.

De missie van het Leiden Healthy Society Center is, om vanuit de bundeling van krachten en expertise, gezondheid en welzijn te bevorderen tijdens alle levensjaren en daarmee de gezondheidsverschillen van de burgers van Leiden terug te dringen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.