Universiteit Leiden

nl en

Onderzoek

Belangrijke wijzigingen in het promotiereglement

5 oktober 2023

Op 14 september 2023 heeft het College voor Promoties het promotiereglement op een aantal onderdelen aangevuld en geactualiseerd en daarmee het Promotiereglement 2023 vastgesteld.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het voorgaande promotiereglement zijn:

  • Art. 3.1 is uitgebreid met de bepaling dat promovendi alleen toelaatbaar zijn tot de promotie als zij een vooraf afgesproken opleidingsprogramma hebben gevolgd. In 3.1c staan alle (rand)voorwaarden benoemd.
  • In art. 44.2 staat dat deze vereiste alleen geldt voor promovendi die starten op 1 januari 2024 of daarna.
  • Er wordt niet meer gesproken van 'co-tutelles' en 'joint doctoral degrees', maar alleen nog van 'joint degrees'. Elke promovendus die aan twee instellingen is begeleid kan in aanmerking komen voor een joint degree, of het nu gaat om een individuele casus of om een promovendus die deelneemt in een programma voor de opleiding en begeleiding van meerdere promovendi, overeengekomen tussen Leiden en een andere universiteit. Wie een joint degree behaalt, kan als getuigschrift een enkele bul ontvangen (een standaard Leidse bul), of twee gepaarde bullen (de gangbare bullen waaraan een zinsnede is toegevoegd die verwijst naar de gezamenlijke begeleiding.)

Voor een compleet overzicht van alle wijzigingen, raadpleeg je het document Aanpassingen Promotiereglement.

Meer informatie

Het nieuwe promotiereglement en alle bijbehorende informatie vind je op de webpagina Promotiereglement Universiteit Leiden op de organisatiegids.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.