Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs, Organisatie

De start van een nieuw Kernvisiejaar

12 oktober 2023

Vanuit het Kernteam en de Taskforce van de Kernvisie hopen we dat jullie een goede zomer hebben gehad! In de eerste maand van het nieuwe jaar – en ook in de zomer al – is er hard gewerkt om de Kernvisie te laten aansluiten op de nieuwe bestuurlijke en financiële context in de faculteit. Graag berichten we jullie hier integraal over de laatste ontwikkelingen. Ook nodigen we je graag uit om bij te praten over deze ontwikkelingen tijdens een inlooplunch op 30 oktober in de Global Lounge. Tijdens deze inlooplunch kun je de Taskforce-voorzitter en leden van het Kernteam aanschieten met vragen of andere opmerkingen.

Implementatie van de Kernvisie

In februari 2023 is er in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid met brede betrokkenheid van de faculteit gestart met de implementatie van de Kernvisie. In het eerste half jaar hebben de verschillende teams van de Taskforce een ongelooflijke berg werk verzet. Er zijn leerlijnen ontwikkeld, er is een uitstroomprofiel (de afgestudeerde van de toekomst) uitgedacht, er zijn nieuwe vormen van onderwijs bedacht en op hun (financiële) haalbaarheid getoetst; om slechts een aantal zaken te noemen. We danken alle betrokkenen in en rond de teams voor hun inspanningen. De komende weken zullen de verschillende Teamvoorzitters de ontwikkelingen in hun team delen via het Kernvisie-blog. En daarbij ook hun eventuele dilemma’s en vragen delen, om zoveel mogelijk denkkracht in de faculteit te benutten.

Bestuurlijke beslissingen

Om in de nieuwe bestuurlijke en financiële context die voor de zomer is ontstaan de voortgang van de Kernvisie te waarborgen, zijn de voorzitter van de Taskforce (prof. dr. Bastiaan Rijpkema) en de interim-vice-decaan (prof. dr. Jan Adriaanse) een traject gestart waarbinnen een drietal urgente bestuurlijke beslissingen voorgelegd konden worden aan het interim-faculteitsbestuur en de wetenschappelijk directeuren. Het betreft beslissingen ten aanzien van: 1. de tijdlijn, 2. de begroting, en 3. de 10 EC-ruimte die nodig is voor de nieuwe keuzeruimte in het onderwijsprogramma (de keuzeruimte in opleidingen wordt universiteitsbreed 30 EC).

Het Kernvisie-team heeft voor deze drie beslissingen drie verschillende scenario’s voorgelegd, met daarbij zo precies mogelijk de voor- en nadelen. Op 5 september 2023 hebben het interim-faculteitsbestuur en de wetenschappelijk directeuren beslissingen genomen met betrekking tot de tijdlijn en de begroting.  

Tijdlijn: volledige implementatie in 2025, eerste stappen in 2024

Voor de tijdlijn is gekozen voor het scenario ‘volledige implementatie in 2025, eerste stappen in 2024’. Dit scenario haalt zoveel mogelijk van de implementatie ‘naar voren’ in 2024, met name als het gaat om maatregelen om het studierendement te verbeteren. Maar ook bijvoorbeeld deelprojecten als het uitwerken van verplichte matching. Ook wordt een aantal innovaties in het programma al uitgetest, geëvalueerd en doorontwikkeld. De implementatie van het gehele pakket maatregelen vindt plaats in 2025. Het eerste cohort studenten dat het volledige ‘Kernvisie’ programma in onze bachelor volgt, start dus in september 2025. Dit zorgt voor enige ruimte in de planning. Nu een aantal bestuurlijke besluiten voor de zomer niet genomen kon worden, waren een aantal onderwijsdeadlines alleen nog met een grote krachtsinspanning van de organisatie haalbaar. Ook de faculteitsraad heeft nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de druk die de meest optimistische tijdlijn op de organisatie zou geven.

Begroting: Jaarlijks 1,5 miljoen investering

Bij de begroting hebben het interim-faculteitsbestuur en de wetenschappelijk directeuren gekozen voor het scenario waarin de onder bestede 1,5 miljoen euro uit de kwaliteitsmiddelen, bedoeld voor onderwijsinnovatie voor grote groepen studenten, blijvend wordt geïnvesteerd in de Kernvisie.
Dat betekent dat een aantal belangrijke vernieuwingen doorgang kan vinden, zij het in beperktere vorm dan aanvankelijk beoogd. De wetenschappelijk directeuren waren helder in hun keuze om ook in de huidige context (verantwoord) te investeren. 

10 EC-ruimte

Ten aanzien van de 10 EC-ruimte hebben de Taskforce-voorzitter en de interim-vice-decaan een traject ingericht om zo vroeg mogelijk in dit najaar tot besluitvorming te komen. Daarin werken de wetenschappelijk directeuren aan het vinden van een oplossing die vernieuwing in het onderwijsprogramma brengt, in lijn is met de Kernvisie én tegelijkertijd rekening houdt met de impact van de verandering. De wetenschappelijke directeuren willen daar als instituten samen uitkomen. Hier zal naar verwachting in november nader over bericht kunnen worden. Graag geven we jullie dan een volgende update.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.