Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Faculteitsreglement FSW opgefrist

19 oktober 2023

Het faculteitsreglement van FSW heeft een flinke opknapbeurt gehad. In september werd het nieuwe reglement vastgesteld door het College van Bestuur, na instemming van de Faculteitsraad. “Het was alweer even geleden dat er groot onderhoud was gepleegd en daarom was het een goed idee om eens opnieuw te beginnen met nadenken. Een flinke uitzoekklus voor het team Bestuursondersteuning, maar wel belangrijk om meer helderheid te scheppen in onze spelregels. Dit past binnen onze strategische ambities als het gaat om professionalisering, transparantie en leiderschap,” aldus bestuurssecretaris Jordi Kerkum. 

“In het nieuwe reglement zijn de mogelijkheden verruimd voor de samenstelling en aantallen binnen besturen en commissies. Ook is er nu meer mogelijk op het gebied van de invulling van bestuurlijke posities door niet-hoogleraren en mensen van buiten de instituten of de faculteit. Daarnaast is er meer helderheid gebracht op het gebied van collegiaal bestuur binnen de besturen. Zo is de rol van de WD en de decaan als ‘eerste onder de gelijken’ verder verduidelijkt. Het reglement is opnieuw opgebouwd, mede op basis van good practices van andere faculteiten, en opnieuw getoetst aan de Wet Hoger Onderwijs en de universitaire reglementen. De afdeling Juridische Zaken heeft ons daarbij geadviseerd. Het uitgangspunt was om alleen het hoognodige in het reglement vast te leggen en alle andere zaken uit te werken in uitvoeringsregelingen.” 

In de volgende fase worden deze uitvoeringsregelingen opgesteld en de reglementen van de instituten in de faculteit bekeken, om deze in lijn te brengen met nieuwe faculteitsreglement. Mocht je vragen hebben over het faculteitsreglement, dan kun je contact opnemen met secretaris@fsw.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.