Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Lijst nevenwerkzaamheden van hoogleraren online

23 januari 2024

De Universiteit Leiden publiceert een lijst op de website waarin onze hoogleraren en hun nevenfuncties zijn opgenomen. Hoogleraren en hun nevenfuncties zijn nu, in aanvulling op de persoonlijke profielpagina’s op de website, op één herkenbare plek vindbaar.

Voorheen stonden de nevenwerkzaamheden alleen vermeld op persoonlijke profielpagina’s van hoogleraren. Er is nu een lijst samengesteld waarin het nevenwerk van alle hoogleraren in één keer is terug te vinden. In deze lijst worden gegevens opgenomen die op grond van de sectorale regeling nevenwerkzaamheden moeten worden opgegeven.

Sinds 2023 staat ook een overzicht van gewone en (extern gefinancierde) bijzondere leerstoelen online.

Belang van transparantie

Met deze nieuwe lijst willen de Nederlandse universiteiten de ontsluiting van gegevens over nevenwerk van hoogleraren verbeteren en bijdragen aan de transparantie hierover. Universiteiten delen de opvatting van de minister van OCW dat helder moet zijn wie meebetaalt aan leerstoelen en wetenschappelijk onderzoek, welke nevenwerkzaamheden hoogleraren vervullen en hoe zich dit verhoudt met hun werk op de universiteit. Zo kan de schijn van belangenverstrengeling worden tegengegaan.

Koppeling met profielpagina

De lijst nevenwerkzaamheden van hoogleraren wordt vooralsnog wekelijks handmatig geactualiseerd. Dit kan ertoe leiden dat informatie op de persoonlijke pagina van een hoogleraar nog niet volledig overeenkomt met de informatie die is opgenomen in de tabel. In dat geval is de informatie op de persoonlijke profielpagina leidend, die gegevens worden namelijk dagelijks bijgewerkt (zodra er een wijziging in de opgave van nevenwerkzaamheden heeft plaatsgevonden). 

De Universiteit Leiden werkt aan een systeem waarmee alle wijzigingen ook dagelijks in de lijst worden doorgevoerd, zodat de informatie in de lijst correspondeert met de informatie op de persoonlijke pagina’s. We verwachten dat deze koppeling in het voorjaar van 2024 actief is.

Vermeld je nevenwerkzaamheden

Omdat de informatie over nevenwerk op je eigen profielpagina leidend is, is het belangrijk dat je deze pagina up-to-date houdt. Via Self Service kun je je nevenwerkzaamheden vermelden.

Ga naar Self Service
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.