Universiteit Leiden

nl en

Facilitair

Nieuw avond- en weekendtoegangsbeleid Van Steenis: toegang wordt beperkt

15 februari 2024

Toegang tot het Van Steenisgebouw wordt beperkt op doordeweekse avonden en in het weekend.

Vanaf 1 maart aanstaande gaat er een nieuw toegangsbeleid voor de avond en het weekend in voor het Van Steenisgebouw: werken in het gebouw zal alleen toegestaan zijn tijdens aanwezigheid van de receptionist. Dit betekent dat men geen toegang meer heeft tot het gebouw doordeweeks na 19.00 uur ’s avonds en in het weekend en doordeweeks het pand uiterlijk om 19.00u dient te verlaten. Vanwege de afwezigheid van een receptionist in de avonduren en het weekend is er namelijk geen ondersteuning en geen hulpverlening in geval van nood, zogenoemde BHV-hulp.

Heb je werkzaamheden waarvoor het cruciaal is dat je buiten kantoortijden het Van Steenis in kan, denk hierbij bijvoorbeeld aan werkzaamheden in de labs of aankomst bij het gebouw vanuit veldwerkzaamheden na 19.00 uur doordeweeks of in het weekend? Dan kan er in zeer uitzonderlijke gevallen via de eigen leidinggevende een verzoek tot een hernieuwde autorisatie worden ingediend bij Directeur Bedrijfsvoering Jan Pronk. We vragen je om dit alleen te doen als er vanwege de aard van je werkzaamheden geen andere mogelijkheden zijn. De Universiteit Leiden biedt vele andere faciliteiten waar je wel buiten reguliere kantoortijden kunt werken, denk daarbij aan de Universiteitsbibliotheek Leiden. In rust kunnen werken op het kantoor is helaas in geen geval grond voor avond- en weekendtoegang tot het Van Steenisgebouw.

De veranderingen gelden voor alle inwoners van het Van Steenisgebouw, dus zowel Archeologie, als CML, Biologie, Archol, ISSC, IBL en het UFB. In de afgelopen periode hebben we deze verandering besproken met vertegenwoordigers van alle deze inwoners van het Van Steenis, en voor de Faculteit der Archeologie met de departementsvoorzitters. Met deze groep vertegenwoordigers zijn de bestaande autorisaties besproken en is voor sommige medewerkers al een uitzondering gemaakt (op te vragen via de leidinggevende).

Indien je avond- en weekendautorisatie hebt of krijgt, vragen we je om alleen buiten reguliere kantoortijden op het Van Steenis te zijn als je je daadwerkelijk bezighoudt met de werkzaamheden waarvoor je de autorisatie hebt ontvangen. De regel daarbij is dat je alleen aanwezig mag zijn in tweetallen, zodat er in geval van nood hulp kan worden verleend. Verder zijn we gedwongen strikter te worden op het volgende: we vragen met klem om je te registeren op de inschrijflijsten bij de balie, zowel bij aankomst als bij vertrek. Dit is een verplichting. Indien dit niet wordt gedaan, zal dit aanleiding zijn om de autorisatie in te trekken.

Als je nog vragen hebt, laat dit dan weten aan je leidinggevende.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.