Universiteit Leiden

nl en

Veiligheid

Let op risico’s bij gebruik van chatbots zoals ChatGPT voor werk

29 februari 2024

We maken tegenwoordig steeds meer gebruik van slimme AI-chatbots zoals ChatGPT, Google Bard en Bing Copilot. Chatbots geven snel antwoord op je vraag, ze schrijven teksten, vertalen en zijn er om hulp te bieden als je er zelf niet uitkomt. Het gebruik van deze diensten is echter niet zonder risico.

Kijk uit met onjuiste en verouderde informatie

Schrijvende chatbots zijn machines. Ze begrijpen niet altijd de context van wat je invoert. Ze baseren hun output op allerlei verschillende bronnen op internet. Het internet staat vol met informatie waaronder informatie die verouderd, niet geverifieerd of onjuist is. Dit leidt tot fouten in de output. Het is dus belangrijk om informatie die je op deze wijze verkrijgt altijd op juistheid te controleren.  

Let op privacy en gegevensbescherming

Chatbots verzamelen alle informatie die je als gebruiker erin stopt. De tool wordt steeds slimmer doordat deze zichzelf traint aan de hand van alle nieuwe input. Omdat het systeem de door gebruikers ingevoerde gegevens opslaat om zichzelf te ‘trainen’, komen de gegevens die je invoert buiten de organisatie terecht. Daarnaast hebben de organisaties achter deze tools mensen in dienst die de input van gebruikers kunnen inzien en analyseren voor ontwikkeldoeleinden. Tot slot valt het niet uit te sluiten dat de informatie die jij als gebruiker erin hebt gestopt op een later moment door de chatbot wordt gebruikt om een antwoord voor een andere gebruiker te genereren.

Chatbots kunnen door alle opgeslagen informatie dus leiden tot problemen op het gebied van privacy en openbaarmaking van vertrouwelijke gegevens. Zorg er daarom voor dat je input geen persoonsgegevens bevat.

Inbreuk op auteursrecht

Het risico bestaat dat een tekst die je laat creëren door een AI-chatbot inbreuk maakt op auteursrechten van derden. De tekst die de AI-chatbot genereert kan immers gebaseerd zijn op bestaande auteursrechtelijk beschermde werken. Wordt hier inbreuk op gemaakt, dan kan de rechthebbende hiertegen optreden.

Risico's verkleinen bij het gebruik van chatbots

Zorg er in ieder geval voor dat je geen universitaire informatie met deze diensten deelt - tenzij deze al openbaar is - en dat je informatie geen persoonsgegevens bevat. Realiseer je bovendien dat informatie die je verkrijgt niet altijd juist en up to date is. Gebruik zoveel mogelijk de bestaande universitaire diensten bij het uitvoeren van je werkzaamheden.

Vragen?

Heb je vragen over online veilig werken? Kijk dan ook eens naar de tools en tips voor veilig werken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.