Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Peter Bos benoemd op nieuwe leerstoel: Biologische aspecten van zorgrelaties

21 maart 2024

Peter Bos
Peter Bos

Vanaf 1 maart is Peter Bos benoemd tot hoogleraar op de nieuwe leerstoel biologische aspecten van zorgrelaties. Het onderzoek binnen de leeropdracht betreft voornamelijk de biologische mechanismen welke ten grondslag liggen aan de verschillende aspecten van zorggedrag, met een nadruk op empathie. Naast het fundamentele karakter van de leerstoel is het van nadrukkelijk belang dat het onderzoek een link met de praktijk heeft, door bijvoorbeeld bij te dragen aan de ontwikkeling van effectievere interventies en beter beleid gericht op een gezondere jeugd en verbeteren van het welzijn van ouders en zorgverleners. Onderwerpen van onderzoek zijn bijvoorbeeld de impact van stress op empathie en zorggedrag of de rol van hormonen in non-verbale communicatie bij ouders en kinderen.

Behalve de inhoud is het de bedoeling dat de leerstoel bij kan dragen aan een cultuurverandering in de wijze waarop we onderzoek willen bedrijven, in het kader van erkennen en waarderen. Een nadrukkelijke rol van outreach en teamscience moet daarin voorop staan, wat goed aansluit bij het interdisciplinaire karakter van het onderzoek gekoppeld aan deze leerstoel.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.