Universiteit Leiden

nl en

Facultair Impactfonds steunt vijf maatschappelijke impact initiatieven

Jaarlijks stelt het Faculteitsbestuur een bedrag van 10.000 euro ter beschikking om initiatieven op het gebied van maatschappelijke impact (gedeeltelijk) mee te financieren. Het doel van deze initiatieven moet zijn: het vergroten en/of beter zichtbaar maken van de maatschappelijke impact van het Leids geesteswetenschappelijk onderwijs en/of onderzoek .

De volgende initiatieven ontvingen in de ronde van 2020 ondersteuning:

Pilot Leiden Medievalists Podcast

Met ondersteuning van het impactfonds bouwen Thijs Porck, Marlisa den Hartog en Jip Barreveld voort op het succes van het Leiden Medievalists Blog door een pilot te maken van een podcast. Net als het Leiden Medievalists Blog zou een dergelijke podcast als doel hebben om Leids onderzoek naar de Middeleeuwen toegankelijk te maken naar een breder publiek. De podcast is bedoeld voor mensen die niet een stukje van vijf minuten willen lezen maar behoefte hebben aan iets meer diepgang en meer context. Historische podcasts zijn populair en hetzelfde geldt voor de Middeleeuwen in bijvoorbeeld games en films, maar over de Middeleeuwen is er op de Nederlandstalige markt nog geen podcast. Genoeg reden dus om een aantal pilot-afleveringen te maken van een Leiden Medievalists Podcast.

Publiekslezing in Jakarta over het koloniale verleden

PhD kandidaten Alexander van der Meer en Philip Post zullen met ondersteuning uit het impactfonds in Jakarta een publiekslezing organiseren waarin verschillende Indonesische auteurs aan het woord zullen komen over de blijvende impact van het Indonesische koloniale verleden. Om aandacht van de pers te verwerven zullen Nederlandse journalisten worden uitgenodigd om bij het evenement aanwezig te zijn en zal een opiniestuk geschreven worden voor de Jakarta Post.  

Podcast over de rol van religie in pandemieën

Paul van Trigt onderzoekt samen met Tom-Eric Krijger en twee trainees de rol van religie tijdens pandemieën vanuit historisch-antropologisch perspectief. Dit project heeft een potentiële maatschappelijke impact omdat het religieuze reacties op de pandemie, variërend van ‘Staphorst’ tot invloedrijke spirituele goeroe’s, helpt begrijpen. Daarnaast onderzoekt het project de ‘coping strategies’ van gelovige migranten, een groep die in de media vaak als negatief, kwetsbaar of helemaal niet in beeld gebracht wordt. Om de resultaten van het onderzoek en het belang van een geesteswetenschappelijke benadering van gezondheid goed voor het voetlicht te brengen van beleidsmakers in de gezondheidszorg, zal er met ondersteuning uit het impactfonds een viertal podcasts gemaakt worden waarin de onderzoekers in gesprek gaan met beleidsmakers, zoals ambtenaren van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en andere relevante stakeholders. Deze podcast draagt bij aan een beter begrip over een substantieel deel van de bevolking, namelijk gelovige migranten, door beleidsmakers in de gezondheidszorg die doorgaans vanuit een wit en seculier perspectief werken.

Het zichtbaar maken van de Kaapverdiaanse gemeenschap in Rotterdam

Met interviews is in het project ‘Storia de nhas pais’ getracht de orale geschiedenis van Rotterdams Kaapverdiaanse gemeenschap zichtbaar te maken en te bewaren. Met ondersteuning uit het impactfonds zullen de interviews worden vertaald van het Kaapverdiaans naar het Nederlands en zullen de interviews een plek krijgen in het Rotterdams Stadsarchief. Ook zal er een podcast gemaakt worden en wordt er een evenement georganiseerd waarin burgers uit de Rotterdamse Kaapverdiaanse gemeenschap en lokale autoriteiten samen worden gebracht.

Vertaling van het boek van het boek Mkimbizi Safarini Ulaya (‘een vluchteling op reis in Europa’)

Ali Derick Bori droomde als jonge man om naar Europa te verhuizen. Vijf jaar na zijn vertrek is hij teruggekeerd naar Tanzania. Hij besloot zijn verhaal over zijn reis als vluchteling in Europa met anderen te delen. Daarmee wil hij licht werpen op de perikelen van migratie zodat jongeren geïnformeerde beslissingen kunnen maken over het al dan niet migreren. Derick wil, enerzijds, zijn verhaal delen met de migratiedorstige Afrikaanse jeugd binnen en buiten Tanzania. Anderzijds, wil hij jongeren stimuleren om te werken aan een leefbare omgeving in eigen land. Met financiering uit het impactfonds kan zijn boek Mkimbizi Safarini Ulaya (‘een vluchteling op reis in Europa’) worden vertaald. Naast Derick’s verhaal zal het boek interviews en observaties, die gemaakt tijdens veldwerk in Dar es Salaam, bevatten. Ook al is deze vertaling deels door wetenschappelijk onderzoek geïnspireerd, is het géén strikte wetenschappelijke publicatie. Het is het resultaat van de samenwerking tussen een Tanzaniaanse teruggekeerde vluchteling (Ali Derick Bori), een tweede schrijver/vertaler (Christopher Zacharia) en een onderzoeker (Catherina Wilson). Het boek is gericht aan een breed publiek binnen en buiten de academische wereld.

Interesse in steun uit dit impactfonds?

De call for proposals voor het impactfonds 2021 zal op korte termijn op deze website worden gepubliceerd. Heb je vragen over het facultair impactfonds, neem dan contact op met Marcel Belderbos (m.c.belderbos@hum.leidenuniv.nl)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.