Universiteit Leiden

nl en
wallsdontlie, flickr

Jeugd, hersenwetenschap en recht: nieuwe richtingen voor onderzoek en praktijk

Binnen het recht krijgen neurowetenschappelijke bevindingen steeds meer aandacht. Zo kan hersenontwikkeling bijvoorbeeld relevant zijn bij vraagstukken over participatie door jongeren. Minderjarigen hebben op grond van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) het recht om betrokken te worden in zaken die hen aangaan.

Met de kennis dat ons brein ontwikkelt tot ver in de twintig, moet die participatie worden vormgegeven door een goede balans te vinden tussen enerzijds de benodigde ondersteuning en bescherming, terwijl anderzijds juist voldoende ruimte moet bestaan voor de vaardigheden en inbreng van jongeren. Een ander voorbeeld is de invoering van het adolescentenstrafrecht. Sinds 2014 kan de rechter bij jongeren tussen de 18 en 23 jaar beslissen om het jeugdstrafrecht toe te passen, op basis van het ontwikkelingsniveau van de jeugdige verdachte. Het adolescentenstrafrecht sluit daarmee goed aan bij neurowetenschappelijke inzichten, maar in de praktijk wordt deze mogelijkheid echter weinig toegepast.

Maar deze ontwikkelingen roepen ook vragen op: Wat weten we over de cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van jongeren? Hoe verhoudt die ontwikkeling zich tot crimineel gedrag? Wat betekent de langlopende ontwikkeling van de hersenen voor de positie van jongeren binnen het jeugd(straf)recht? Worden jongeren om die reden binnen het jeugd(straf)recht anders behandeld? Verschillende vooraanstaande sprekers gaan deze vragen én mogelijke maatschappelijke knelpunten belichten vanuit hun eigen discipline tijdens de webinar.

De volgende sprekers nemen deel aan het programma:

  • Prof. dr. mr. Ton Liefaard, hoogleraar Kinderrechten (Universiteit Leiden)
  • Prof. mr. drs. Mariëlle Bruning, hoogleraar Jeugdrecht (Universiteit Leiden)
  • Dr. Daisy Smeets, universitair docent pedagogiek (Universiteit Leiden)
  • Dr. Anna van Duijvenvoorde, universitair hoofddocent psychologie (Universiteit Leiden)
  • Eva Schmidt, promovendus Jeugdrecht (Universiteit Leiden)
  • Lamyn Belgaroui, Programma coördinator Youthlab, Young in Prison

Registratie

Op donderdag 18 februari 2021, 18.30-20.30 vindt de webinar Jeugd, hersenwetenschap en recht plaats via Zoom. Aanmelden kan via deze link, voor 17 februari 2021. Na aanmelding ontvangt u een uitnodiging met daarin de link naar de webinar. Wij verwelkomen u graag op donderdagavond 18 februari. Het delen van deze uitnodiging binnen uw netwerk wordt gewaardeerd.

De webinar wordt mede mogelijk gemaakt door de Interdisciplinary Activity Grant van de Young Academy Leiden (YAL). De bijeenkomst wordt georganiseerd door Anna van Duijvenvoorde (universitair hoofddocent psychologie) en Stephanie Rap (universitair docent kinderrechten).

Programma

Voor het uitgebreide programma van dit webinar, klik hier.

Foto: wallsdontlie, flickr

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.