Universiteit Leiden

nl en

Nico Schrijver benoemd als arbiter Terugtrekkingsakkoord EU-VK

Nico Schrijver emeritus hoogleraar Internationaal Publiekrecht en staatsraad bij de Raad van State is door de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk benoemd als lid van het arbitragepanel dat bevoegd is om geschillen te beslechten over het terugtrekkingsakkoord EU-VK.

Het terugtrekkingsakkoord kwam in 2019 tot stand na het besluit van het Verenigd Koninkrijk om zich terug te trekken uit de Europese Unie (Brexit). Het akkoord bevat onder meer bepalingen over burgerrechten, financiële regelingen, afspraken over toepassing van interne marktregels en staatssteun, bepalingen over intellectueel eigendom en een speciaal protocol over de grens tussen Ierland en Noord-Ierland.
De lijst met 25 europese arbiters zijn geselecteerd op basis van hun onafhankelijkheid en hun kennis van- en ervaring met het EU-recht en het internationaal publiekrecht. Naast Nico Schrijver is Corinna Wissels benoemd. Zij is evenals Schrijver staatsraad bij de Raad van State en raadsheer plaatsvervanger in het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Wissels is bovendien gekozen als een van de vijf personen die als voorzitter van een panel kunnen optreden.

Zie hier voor het bericht van de Rijksoverheid.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.