Universiteit Leiden

nl en

Filosofiestudente Eline van Slijpe wint J.C. Baak Prijs

Eline van Slijpe schreef haar scriptie voor de master Philosophy over intergenerationele rechtvaardigheid: heeft de huidige generatie verplichtingen tegenover toekomstige generaties? Hiermee won ze de tweejaarlijkse J.C. Baak Prijs.

Dingen die wij doen hebben gevolgen voor de toekomst en dus ook de toekomstige generaties. Maar hebben huidige generaties verplichtingen tegenover toekomstige generaties? En zo ja, hoever gaat deze intergenerationele rechtvaardigheid dan?  

Met haar scriptie probeert Eline antwoord te geven op deze vragen met in het achterhoofd het concept van rechtvaardigheid. Ze kwam op het idee om haar scriptie hierover te schrijven door het klimaatprobleem. ‘Ik vind dat we veel te weinig doen om onze leefomgeving te beschermen. In plaats daarvan zadelen we toekomstige generaties op met enorme klimaatproblemen. Ik wilde graag onderzoeken wat een theoretische basis zou kunnen zijn voor verplichtingen tegenover volgende generaties.’ 

Verplichtingen van rechtvaardigheid

In haar scriptie past ze coercion theory toe op de verhouding tussen huidige en toekomstige generaties. Eline legt uit: ‘Deze theorie gaat ervan uit dat er verplichtingen van verdelende rechtvaardigheid – wat is een sociaal rechtvaardige verdeling van baten en lasten - bestaan binnen een staat, omdat de staat dwang uitoefent op haar burgers. Dit zou betekenen dat er ook intergenerationele verplichtingen bestaan wanneer er een relatie van dwang bestaat tussen huidige en toekomstige generaties.’ 

Eline komt tot de conclusie dat huidige generaties inderdaad invloed uitoefenen op toekomstige generaties en je deze verhouding zou kunnen conceptualiseren als dwang. Coercion theory kan een basis vormen voor intergenerationele verplichtingen, maar ook andere theorieën die bestaan over de basis van verplichtingen van rechtvaardigheid zijn volgens haar interessant om te onderzoeken. ‘Ik hoop dat er door dit soort onderzoek meer aandacht komt voor de belangen en rechten van toekomstige generaties.’ 

Eline’s scriptie Coercion Theory and Intergenerational Justice; An inquiry into the implications of coercion as the ground of justice for the intergenerational realm is openbaar (open access) en kun je vinden in het Student Repository. 

Tips voor het schrijven van een scriptie

Eerder schreef Eline al een scriptie voor haar master Rechtsgeleerdheid. Beide keren verliep het schrijven volgens hetzelfde patroon: ‘eerst enthousiasme voor het onderwerp, dan een tijd met veel hoofdbrekens en vervolgens veel plezier wanneer het verhaal steeds meer vorm krijgt.’ Het eindresultaat is gelukkig iets om trots op te zijn. 

Of ze nog tips heeft voor studenten? ‘Praat veel over je scriptie, met je scriptiebegeleider, maar ook met studiegenoten en vrienden die juist weinig over het onderwerp weten. Dat maakt zaken helderder voor jezelf en levert onverwachte invalshoeken op!’ 

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

De J.C. Baak Prijs wordt iedere twee jaar uitgereikt door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW). De prijs bestaat uit een bedrag van 2.000 euro voor de beste masterscriptie op het gebied van filosofie, rechtsgeleerdheid, politicologie, internationale betrekkingen of sociologie die relevant is voor het vreedzaam samenleven tussen volkeren. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.