Universiteit Leiden

nl en

Nieuwe technologie voorkomt massale slacht van jonge haantjes

Jaarlijks worden er wereldwijd maar liefst 6,5 miljard kuikentjes gedood. In de meeste gevallen gaat het om haantjes die geen economische waarde hebben. Het bedrijf In Ovo (een spin-off van de Universiteit Leiden) heeft nu een techniek ontwikkeld waarbij op hoge snelheid al in het ei het geslacht van een kuikentje kan worden bepaald, zodat alleen de hennetjes worden uitgebroed. De eerste 150.000 kuikentjes zijn inmiddels op deze diervriendelijke manier geboren.

In Ovo heeft een machine ontwikkeld, genaamd Ella, die met hoge snelheid geslachtsbepaling kan doen van het ei. Dit geeft broederijen de mogelijkheid om alleen de hennetjes uit te laten komen, hetgeen een aanzienlijke verbetering is voor zowel dierenwelzijn als duurzaamheid. Het is In Ovo’s missie om deze technologie wereldwijd uit te rollen en daarmee een einde te maken aan het doden van haantjes. Het bedrijf heeft in 2014 een convenant getekend met de Centrale Organisatie Broedeieren en Kuikens, de Universiteit Leiden, de Dierenbescherming en de overheid. Op basis daarvan ontving het bedrijf financiering om deze technologie verder te ontwikkelen. Het succesvol uitkomen van de eerste 150.000 kuikens is het resultaat van jaren onderzoek en een cruciale mijlpaal in het oplossen van dit probleem.

Het succesvol uitkomen van de eerste 150.000 kuikens is het resultaat van jaren onderzoek

Ella, waar bio en tech samenkomen

Een oplossing die eieren vroeg in het broedproces test, werkt op zowel witte als bruine eieren en heeft een hoge snelheid en nauwkeurigheid . De techniek is alleen mogelijk door een combinatie van technologische doorbraken. In Ovo vond een nieuwe biomarker voor geslacht in samenwerking met de Universiteit Leiden. Met het bedrijf Demcon werd een automatische samplingmethode ontwikkeld waarmee een minuscuul monster uit het ei kan worden gehaald. Daarbij heeft In Ovo als eerste ‘s werelds snelste massa-spectrometer, de Sciex Echo® MS, toegepast buiten het laboratorium. Het resultaat is een zeer snelle, geautomatiseerde geslachtsbepaling van eieren op dag negen van het broedproces. Hierdoor kan Ella naadloos worden ingepast in het bestaande proces van commerciële broederijen.

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Samen sterk

Het doden van haantjes is een maatschappelijk probleem, dat leeft bij de pluimveesector zelf, consumenten, beleidsmakers, NGO’s en retailers. In Ovo heeft onmisbare input en hulp gekregen van verschillende stakeholders. Het bedrijf is trots dat broederij Het Anker de technologie heeft geïmplementeerd. Eierleveranciers Kwetters, Interovo Egg Group en Gebr. Van Beek hebben zich in een vroeg stadium gecommitteerd aan het opnemen van deze bijzondere kuikens in de keten. Deze groep partners is uniek en maakt het mogelijk om de technologie op te schalen.

In Ovo-oprichters Wil Stutterheim (links) en Wouter Bruins. Zij startten het bedrijf al tijdens hun studie aan de Universiteit Leiden.

De toekomst: impact maken

In Ovo groeit snel en is klaar om haar impact te gaan vergroten. Om adaptatie van de technologie te versnellen doen aandeelhouders VisVires New Protein en Evonik Venture Capital een nieuwe investering van enkele miljoenen euro’s. 150.000 kuikens is slechts de start. Het huidige Ella-systeem helpt een broederij een miljoen hennen per jaar uit te laten komen, zonder het doden van eendagshaantjes. Om aan de hoge vraag te kunnen voldoen, wordt de technologie continu verbeterd. Binnen een paar maanden wordt een nieuwe Ella-machine geïntroduceerd met een capaciteit van vijf miljoen hennen per jaar en start de internationale uitrol van deze technologie.

Spin-off Universiteit Leiden

Wouter Bruins en zijn compagnon Wil Stutterheim begonnen In Ovo al tijdens hun studie in Leiden - Bruins deed Biologie en Stutterheim Biomedische Wetenschappen. Zij werkten onder meer samen met Thomas Hankemeier, hoogleraar Analytische biowetenschappen, en het LACDR. 

'De samenwerking met In Ovo was erg spannend en productief,' zegt Hankemeier. 'We zijn er trots op dat we samen met het bedrijf een biomarker hebben ontwikkeld en een eierscanmethode. Dankzij massaspectrometrie kunnen we op grote schaal biochemische profielen verzamelen zonder dat we dure reagentia hoeven gebruiken. Dit is een goed voorbeeld waarom we geloven dat innovatieve analysetechnieken en massaspectrometrie kunnen leiden tot nieuwe toepassingen in de levenswetenschappen. We zijn erg blij dat we nu de slacht van miljoenen haantjes kunnen voorkomen!'

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.