Universiteit Leiden

nl en

Geke Burger wint de J.R. Bruijn-scriptieprijs

De Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis heeft de J.R. Bruijn-scriptieprijs 2021 toegekend aan Geke Burger voor haar masterthesis 'De blue beads van Sint Eustatius. Een onderzoek op het snijvlak van geschiedenis en archeologie'. Zij schreef deze scriptie ter afsluiting van de master Colonial and Global History, waarbinnen zij het traject Maritime History volgde.

De J.R. Bruijn-scriptieprijs is een tweejaarlijkse prijs voor de beste masterscriptie op het gebied van de maritieme geschiedenis. De naamgever is J.R. Bruijn, emeritus hoogleraar Zeegeschiedenis van de Universiteit Leiden.

Geke Burger toonde met historische bronnen en archeologische resultaten aan dat de opvattingen over de herkomst en functie van de blue beads van Sint Eustatius niet op historische feiten berusten. Zo bleek er geen bewijs te zijn voor de bewering dat de kralen van Amsterdamse makelij zijn en ze door de West-Indische Compagnie naar het eiland zijn gebracht. Ook de uitleg over de blue beads als lokaal betaalmiddel bleek historisch ongegrond. De mythe dat de kralen aanspoelen vanwege het massaal in zee gooien van de blue beads in 1863 door de toen vrijgemaakte zwarte bevolking, kon worden ontkracht door de aanwezigheid van een scheepswrak voor de kust.

De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag. Geke Burger zal de prijs in het najaar tijdens een bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis in ontvangst nemen.

Geke Burger is sinds september 2020 als promovendus verbonden aan het Instituut voor Geschiedenis van de Universiteit Leiden. Zij doet onderzoek naar de materiële cultuur en de moedernegotie (1550-1650) in het interdisciplinaire onderzoeksproject ‘Het Scheurrak SO1-scheepswrak in het maritiem-culturele landschap’.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.