Universiteit Leiden

nl en

Liber amicorum voor Willemien den Ouden

In 2020 heeft Willemien den Ouden het hoogleraarschap van de afdeling Staats- en Bestuursrecht Universiteit Leiden grotendeels verruild voor het staatsraadschap bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Afgelopen vrijdag is daarbij feestelijk stilgestaan door haar online het liber amicorum 'Bestuursrecht in het echt' aan te bieden.

Willemien den Ouden

In haar wetenschappelijke werk heeft Willemien den Ouden veel betekend voor de ontwikkeling van het bestuursrecht. Zij is de ongekroonde koningin van het (Europees) subsidierecht, maar heeft daarnaast ook bijgedragen aan bredere thema’s zoals de economisering en Europeanisering van het bestuursrecht en de veranderende overheid.

Dit was reden om Willemiens afscheid als voltijds hoogleraar aan de Universiteit Leiden luister bij te zetten met een liber amicorum. In 39 bijdragen van maar liefst 69 auteurs wordt in deze vriendenbundel stilgestaan bij de indrukwekkende wetenschappelijke loopbaan van Willemien. De bundel heeft als thema Bestuursrecht in het echt, omdat een van de kenmerken van het door Willemien verrichte wetenschappelijke onderzoek is dat het altijd maatschappelijk relevant is. Binnen dit thema is een rijk geschakeerd palet aan bijdragen geschreven die zijn te groeperen in de volgende zeven deelthema’s:

I. Willemien & het subsidierecht;

II. Willemien & de economisering van het bestuursrecht;

III. Willemien & de Europeanisering van het bestuursrecht;

IV. Willemien & de veranderende overheid;

V. Willemien & de dienstbare overheid;

VI. Willemien: van professor naar staatsraad; en

VII. Willemien & de wetenschappelijke annotatie.

De bundel is tot stand gekomen onder redactie van Louise Verboeket, Jacobine van den Brink, Annemarie Drahmann, Rianne Jacobs en Rolf Ortlep. Op vrijdag 23 april 2021 is de bundel online aangeboden aan Willemien den Ouden. Alle auteurs waren hiervoor uitgenodigd. Willemien is toegesproken door haar promovendi, Ymre Schuurmans, Jaap Polak en Rianne Jacobs.

De bundel is (voor abonnees) te vinden in Kluwer Navigator en binnenkort te bestellen via https://www.wolterskluwer.nl/shop.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.