Universiteit Leiden

nl en

Studenten en ouderen ontwikkelen in Living Lab nieuwe aanpak eenzaamheid

Studenten van de master Vitality & Ageing bedachten in een zogenoemd ‘Living Lab' samen met ouderen een nieuwe aanpak van eenzaamheid. Bekijk hun creatieve oplossingen in vier videos voor de cursus 'The older individual', met gezondheidspsycholoog Sandra van Dijk en huisarts Wim Lely als coördinatoren.

“De werkgroepen samen met de ouderen waren heel nuttig. Ze gaven veel inzicht in het probleem vanuit hun perspectief.”

Sandra van Dijk: 'In het Living Lab is er veel ruimte voor co-creatie om interventies te ontwikkelen. Studenten vormen een team met ouderen van het Ouderenberaad Zorg en Welzijn Zuid-Holland Noord. Dit jaar zijn we de samenwerking aangegaan met de gemeente Leiden en het ministerie van VWS in het kader van het landelijke actieprogramma ‘een tegen eenzaamheid' om een oplossing te vinden voor concrete problemen uit de praktijk. De gemeente Leiden vroeg de studenten een interventie te ontwikkelen om meer ontmoetingsplekken te creëren voor ouderen die nog zelfstandig wonen.'

In de cursus The Older Individual voor de internationale LUMC master Vitality & Ageing werkt het Leids Universitair Medisch Centrum nauw samen met de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW). In 2018 hebben studenten de cursus verkozen tot hun beste onderwijsblok.
LUMC-onderwijsprijs Sandra van Dijk en haar collega's bij LUMC voor 'The Older Individual’

“Ik denk dat mijn studententeam zelfs het gros van de ideeën te danken heeft aan de samenwerking met de ouderen.”

Co-creatie

Coördinator van de master Vitality & Ageing, Yvonne Drewes benadrukt: 'Tijdens de gesprekken en de co-creatie met ouderen ontdekken studenten dat juist de input van ouderen heel belangrijk is voor een innovatie die echt aansluit bij de doelgroep. Het perspectief van de doelgroep erbij betrekken is cruciaal.' Van Dijk voegt eraan toe: 'Dit onderwijs past ook heel goed bij de workshops van de Healthy University Leiden vanuit de cursus Health Promotion and Disease Prevention. Ook bij Health Psychology in Practice wordt nu aandacht besteed aan interventies bij eenzaamheid.'

Toonbeeld van positieve samenwerking en inspiratie

Bij de gemeentes en het ministerie van VWS is veel belangstelling om dit soort samenwerkingen met de universiteiten te stimuleren. Het ministerie van VWS wil de filmpjes graag uitlichten als illustratie voor positieve samenwerking en als inspiratie om eenzaamheid te bestrijden.

Hoe ontmoet je makkelijk anderen in de wijk? En hoe kan Virtual Reality (VR) een rol spelen? Wat zijn de sportmogelijkheden? Hoe hou je contact zonder huisbezoek?

Bekijk de vier filmpjes van studenten over innovaties 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.